Nowe obowiązki informacyjne w cenach transferowych

Kategoria: CIT
Data: 10-03-2016 r.

Uszczelnienie systemu podatkowego poprzez utrudnienie wyprowadzania zysków za granicę za pomocą mechanizmu cen transferowych to cel zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. Od początku tego roku natomiast weszły w życie przepisy dotyczące sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku. 

Problem: Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zmiany, które określają standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Czy podatnicy CIT mają narzucone nowe obowiązki dokumentacyjne?

Rozwiązanie: Do polskiego systemu prawnego zostały wprowadzone standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Są one częścią systemu zapobiegania unikaniu opodatkowania, opracowywanego przez OECD i kraje Grupy G20 w ramach działań BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Ostatecznie nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., ale jest jeden wyjątek.

Obowiązki raportowania

Już z początkiem 2016 roku wprowadzono obowiązki odnośnie raportowania. I tak, podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38707 )
Array ( [docId] => 38707 )