Opodatkowanie usług doradczych podatkiem u źródła

Kategoria: CIT
Data: 07-03-2016 r.

Dość często polskie firmy nabywają różnego rodzaju usługi – w tym usługi doradcze – od podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Wówczas powstaje problem opodatkowania takich usług. Pod uwagę należy brać również zawarte między państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Problem: Polska spółka nabywa usługi doradcze od osoby prawnej z siedzibą na Malcie. Czy wypłacane wynagrodzenie podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła?

 

Rozwiązanie: Ustawodawca przewidział, w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, zryczałtowane opodatkowanie (podatkiem u źródła) przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów (podatników niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu) z tytułu świadczeń m.in. doradczych. Podatek ustalono w tym przypadku w wysokości 20% przychodu uzyskiwanego przez zagranicznego świadczeniodawcę.

Usługa poza Polską

Problem: Jeżeli jednak usługa doradcza została w całości wykonana na terytorium Malty, to wystąpi także opodatkowanie?

Rozwiązanie: Tak. Organy podatkowe prezentują stanowisko, że za uzyskany na terytorium Polski uznaje się taki przychód, źródłem którego są polskie podmioty – dokonujące wypłaty należności na rzecz zagranicznych osób prawnych. Decyduje zatem to, iż wynagrodzenie wypłacane jest z Polski i przez polski podmiot.

Polska spółka jako płatnik

Problem: Czy to oznacza, że polska spółka nie uniknie funkcji płatnika zobowiązanego do potrącenia podatku od wypłacanej kwoty należności?

Rozwiązanie: Uniknie, jeżeli odwoła się do polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy bowiem mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT przewidziane wyżej zasady opodatkowania podatkiem u źródła stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Arkadiusz Juzwa, doradca podatkowy w Grupie ECA

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38689 )
Array ( [docId] => 38689 )

Array ( [docId] => 38689 )