Stanowisko organu podatkowego w sprawie rozliczania kolacji służbowej

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 03-04-2019 r.

Jak rozliczyć koszty poniesione na spotkanie w restauracji z partnerem biznesowym. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio dyrektor KIS.

Mimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, to zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.

 

Wydatki związane z organizacją spotkań biznesowych z istniejącymi oraz potencjalnymi kontrahentami spółki dotyczące zakupu żywności, napojów i usług gastronomicznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0111-KDIB2-3.4010.46.2019.1.AD.

Jaki był problem

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która specjalizuje się w pozaszkolnych formach edukacji, często organizuje obiady, kolacje w restauracjach i kawiarniach z partnerami biznesowymi. Wątpliwości dotyczyły tego, czy wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo na zakup usług gastronomicznych (obiady, napoje) w związku ze spotkaniami z klientami stanowią koszt uzyskania przychodu? Dyrektor KIS uznał, że tak.

Jak wyjaśnił organ podatkowy wymienienie w przepisach podatkowych, jako przykładowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Miejsce spotkań i wystawność

Co istotne organ podatkowy wskazał, że dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację, wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków.

Jeżeli spotkania biznesowe są organizowane w celu zawarcia kontraktów handlowych i omawiania warunków współpracy z kontrahentami, a nie w celu budowania wizerunku firmy, można je zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Warto zapamiętać

  • Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony.
  • Podatnik ma obowiązek wykazać, że wydatki na rzecz kontrahentów spółki pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i pozostają w związku o jakim mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.
  • Wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Polecamy w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS nr 0111-KDIB2-3.4010.46.2019.1.AD

 

 

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40990 )
Array ( [docId] => 40990 )