Wsparcie kultu religijnego upoważnia do ulgi podatkowej

Kategoria: CIT
Data: 23-03-2015 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o PIT i art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przedmiotem odliczenia od dochodu w zeznaniach za 2014 r. mogą być darowizny przekazane na cele kultu religijnego.

Przepisy podatkowe nie definiują celów, o których mowa. W świetle wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wspomnianym celom służą zarówno te działania, które odnoszą się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 stycznia 2012 r., nr IBPBI/2/423-1302/11/CzP). Chodzi zatem m.in. o datki na budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych itp., przekazywane np. parafiom czy zakonom.

Odliczenie darowizny tylko do wysokości limitu

 

Podatnikom podlegającym ustawie o PIT, którzy przekazali krew, darowiznę na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego, wolno odliczyć kwotę nie większą niż 6% dochodu wynikającego z zeznania rocznego. Jeśli natomiast wartość darowizny nie przekracza ww. pułapu, to odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny. Wspomniany limit zasadniczo odnosi się do sumy kwot wszystkich darowizn uprawniających do odliczenia, dokonanych przez podatnika w danym roku. Przy czym jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, to każde z nich ma prawo do skorzystania z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn do wysokości 6% własnego dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym.

Przykład:

Darowizna na rzecz parafii
W listopadzie 2014 r. pani Maria Nowak przekazała darowiznę na rzecz kościoła parafialnego w swojej miejscowości w wysokości 7.000 zł. Środki finansowe były przeznaczone na zakup dzwonów. Ponieważ w zeznaniu PIT-36 za 2014 r. jej dochód przed opodatkowaniem wyniósł 98.600 zł, podatniczce wolno było odliczyć z tego tytułu maksymalnie 5.916 zł (tj. 98.600 zł x 6%).

Natomiast podmioty podlegające ustawie o CIT mają możliwość odliczenia maksymalnie 10% dochodu w ramach rozliczania darowizn na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego. Również w tym przypadku wspomniany limit 10% dochodu dotyczy zarówno pojedynczych darowizn, jak i ich sumy.

Informacje dotyczące przekazanych darowizn trzeba przedstawić w zeznaniu rocznym. Dotyczy to wartości wspomnianej darowizny, kwoty dokonanego z tego tytułu odliczenia a także danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, w szczególności. jego nazwy i adresu, tudzież NIP (art. 26 ust. 6b ustawy o PIT i art. 18 ust. 1g ustawy o CIT). W tym celu należy skorzystać z odpowiednich formularzy jako załączników do ww. zeznania, tj. PIT/O (w przypadku podatników PIT) bądź CIT-8/O i CIT-D (w przypadku podatników CIT).

Mariusz Olech, Specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36759 )
Array ( [docId] => 36759 )