Kiedy trzeba naliczyć VAT w stołówce szkolnej

Autor: Joanna Swadźba
Data: 28-11-2017 r.

Świadczenie usług polegających na sprzedaży posiłków własnym uczniom i nauczycielom będzie zwolnione od opodatkowania VAT. Podatek VAT naliczany powinien być od sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej pracownikom niepedagogicznym.A co z VAT w przypadku nauczycieli?

Zwolnienie z VAT…

Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i młodzieży tej jednostki (uczniów), spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

… również w przypadku nauczycieli

 

Usługi wyżywienia, świadczone przez stołówkę szkolną dla pracowników pedagogicznych szkoły (nauczycieli), należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegające na ich żywieniu. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę. W konsekwencji usługi te również podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług w całości, bowiem zapisy ustawy nie uzasadniają dokonywania podziału na część odpowiadającą odpłatności za tzw. „wsad do kotła” i na część „dodatkową”.

Joanna Swadźba

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40781 )
Array ( [docId] => 40781 )