Zbliżają się kosztowne dla podatników zmiany w ustawach

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 26-06-2014 r.

Już za pół roku nastąpią ważne zmiany w ustawach podatkowych. Od nowego roku podatnicy muszą liczyć się z nowymi obowiązkami i dodatkowymi wydatkami. Zmiany ograniczą także możliwości optymalizacji podatkowej.

Planowane zmiany w podatkach dotyczące np. regulowania zobowiązań w naturze, zysków niepodzielonych, niedostatecznej kapitalizacji, klauzuli obejścia prawa, czy zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) to przede wszystkim ograniczenie możliwości optymalizacyjnych.

W ocenie resortu finansów proponowane rozwiązania doprecyzowują przepisy i uzupełniają wszelkie luki w obecnych regulacjach. Podatnicy nie znajdą tam jednak zbyt wielu korzystnych dla siebie rozwiązań. Wręcz przeciwnie – trzeba liczyć się z nowymi obowiązkami i dodatkowymi kosztami.

Będzie tak w przypadku wprowadzenia przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Wprowadzenie CFC to dla podatników dodatkowe obowiązki. Konieczne będzie prowadzenie rejestru kontrolowanych spółek zagranicznych, a także ewidencjonowanie zdarzeń w spółce zagranicznej, które mogą wpływać na jej dochód. Jeżeli przedsiębiorcę odwiedzą urzędnicy, którzy przyjdą na kontrolę, na udostępnienie dokumentów będzie miał tylko 7 dni.

Podatnicy mogą mieć kłopot, aby w tak krótkim czasie dostarczyć organom wymagane dokumenty, które niejednokrotnie będą przecież musiały zostać przetłumaczone na język polski.

W planach resortu finansów jest też wprowadzenie klauzuli obejścia prawa. Ma to być narzędzie organów podatkowych do walki z agresywnym planowaniem podatkowym mającym na celu obniżenie wysokości zobowiązań podatkowych. Organy podatkowe będą oceniać, czy przeprowadzona przez przedsiębiorcę restrukturyzacja nie ma na celu jedynie unikania opodatkowania. Jeżeli fiskus uzna, że tak - wymierzy odpowiednio podatek.

Przedsiębiorcy będą musieli gromadzić wszystkie dokumenty dotyczące procesów decyzyjnych, a każda przeprowadzona operacja będzie wymagała uzasadnienia (m.in. analizy aktywów, funkcji, ryzyka).

W projekcie zmian warto jednak zauważyć jedną korzystną – tzw. wymianę udziałów. Zgodnie z obecnymi przepisami, wymiana udziałów, która pozwala na uzyskanie przez spółkę nabywającą bezwzględną większość praw głosu albo zwiększenie ilości udziałów lub akcji w spółce, w której posiada już bezwzględna większość może być (w sposób nieopodatkowany) dokonana jedynie w wyniku jednej transakcji. A to generuje często sztuczne operacje w celu utworzenia bezwzględnej większości.

Po zmianach nieopodatkowane przeprowadzenie takiej transakcji będzie możliwe w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji, pod warunkiem, że operacje przenoszące udziały lub akcje będą przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35178 )
Array ( [docId] => 35178 )

Array ( [docId] => 35178 )