Pożyczka udzielona udziałowcowi nie zawsze podlega PCC

Kategoria: PCC
Data: 14-01-2013 r.

Umowy pożyczki podlegają, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ustawodawca przewiduje jednak zwolnienie od podatku m.in. dla czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem umowy spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana lub zwolniona z podatku od towarów i usług.

W celu ustalenia, czy udzielone przez spółkę pożyczki dla jej udziałowców podlegają PCC należy najpierw określić, czy będą to czynności objęte systemem VAT. Załóżmy, że spółka jest podatnikiem VAT i ramach prowadzonej działalności zamierza udzielić oprocentowanej pożyczki dla udziałowców. Pożyczka zostanie udzielona ze środków obrotowych spółki. W takiej sytuacji, będzie to czynność podlegająca opodatkowaniu VAT.

Kwestia objęcia podatkiem VAT pożyczek udzielanych (nawet jednorazowo) w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, w przypadku gdy usługi finansowe nie są przedmiotem działalności, była i jest często poruszana w orzecznictwie sądowym. Można stwierdzić, że w ostatnim czasie ugruntowała się w tym zakresie jednolita linia orzecznicza, zgodnie z którą usługi takie, nawet wykonane jednorazowo przez podatnika VAT są objęte tym podatkiem (np. WSA w Łodzi w wyroku z 4 października 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1058/11 (prawomocny).

Stanowisko takie potwierdza brzmienie art. 15 ust.2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez działalność gospodarczą należy rozumieć także taką aktywność, która została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. W opisanej sprawie trudno wykluczyć zamiar kolejnego udzielenia pożyczek przez spółkę. Warto dodać, że udzielenie pożyczki, jako czynność objęta podatkiem VAT, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Podsumowując, udzielenie pożyczki przez spółkę będącą podatnikiem VAT nie będzie opodatkowane pcc z uwagi na brzmienie art. 2 pkt 4 upcc. Nawet jednorazowe udzielenie pożyczki przez spółkę, zarówno w przypadku gdy przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług finansowych, jak i wtedy, gdy usługi te nie zostały uwzględnione w umowie spółki, jest, zgodnie z obecnym orzecznictwem, objęte podatkiem VAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 czynność taka jest zwolniona od podatku VAT.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 2 i art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),.
  • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 2 pkt 4 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.)

Autor: Magdalena Płachecka
Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30828 )
Array ( [docId] => 30828 )