Nie wszystkie koszty abonamentu medycznego są zwolnione z PIT

Kategoria: PIT
Data: 23-12-2014 r.

Koszty abonamentu dotyczące medycyny pracy i profilaktyki zdrowotnej nie generują po stronie zatrudnionych przychodu podlegającego PIT. Przychód powstanie jednak w sytuacji, gdy pracodawca wykupuje dla pracownika indywidualny abonament medyczny.

Na podstawie art. 229 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

 

Wartość tego rodzaju świadczeń otrzymanych przez pracownika od pracodawcy nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Natomiast wszelkie inne niż wymienione koszty opieki medycznej, ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników, stanowią przychód ze stosunku pracy.

W konsekwencji zakupu usług medycznych polegających m.in. na wykonaniu okresowych badań lekarskich, nie podlega PIT.

Podobnie będzie w sytuacji, gdy pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. W takim przypadku wartość takich świadczeń nie stanowi dla zatrudnionych przychodu.

Gdy jednak pracodawca kupuje dla pracownika za jego zgodą indywidualny abonament medyczny, wówczas pracownik zaoszczędzi wydatki na opiekę medyczną objętą tym abonamentem. W związku z tym powstanie u niego przychód do opodatkowania w takim zakresie, w jakim pakiet obejmuje dobrowolne świadczenia medyczne.

W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem może być wydzielenie w abonamencie wartości świadczeń medycznych, jaka przypada na medycynę pracy oraz profilaktykę zdrowotną związaną z wykonywaną pracą oraz wartości jaka przypada na pozostałe dobrowolne usługi medyczne. Przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT będzie tylko wartość świadczeń medycznych indywidualnych dla pracownika, natomiast świadczenia medyczne finansowane przez pracodawcę objęte zakresem medycyna pracy oraz profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą, nie będą stanowiły przychodu pracownika na gruncie ustawy o PIT. Zatem w tej części abonamenty medyczne finansowane osobom zatrudnionym przez pracodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 października 2014 r., nr IPTPB1/415-434/14-2/MD

Dominika Kupisz, adwokat, kieruje praktyką podatkową w kancelarii Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36382 )
Array ( [docId] => 36382 )