Wszystkie artykuły

  Postępowanie podatkowe i KKS 29.10.2012
  Jak otrzymać NIP
  Numer Identyfikacji Podatkowej jest to dziesięciocyfrowy kod, który służy do identyfikacji podatników w Polsce. Jest numerem niepowtarzalnym nadawanym przez naczelnego urzędnika skarbowego. Należy go podawać na dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych, a także należności niepodatkowych, które są pobierane przez organy celne i podatkowe. Uzyskanie NIP-u W celu uzyskania Numeru ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 25.10.2012
  Kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców
  Rozwiązanie nazywane kredytem to w rzeczywistości ulga podatkowa dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Można z niej skorzystać tylko w pierwszych latach funkcjonowania, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.Ulga dla początkujących Kredyt podatkowy jest przeznaczony wyłącznie dla małych przedsiębiorców i pozwala na roczne zwolnienie z płacenia zaliczek na podatek ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 06.09.2012
  Jakie e-deklaracje podatkowe złożysz bez podpisu kwalifikowanego
  Najbardziej popularne deklaracje podatkowe można już składać przez Internet bez tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów, już od 1 października 2012 r. bez kwalifikowanego podpisu będzie można składać kolejne e-deklaracje.Jakie e-deklaracje złożysz bez podpisu Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest już potrzebny do wysyłania ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 28.08.2012
  Czas trwania kontroli
  Przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem działalności narażeni się na różnego rodzaju kontrole. Kontrole zazwyczaj są uciążliwie, dlatego też warto poznać w jakim terminie powinny być zakończone. Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do: mikroprzedsiębiorcą - kontrola nie będzie mogła przekroczyć ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 13.06.2012
  Zapłata podatku przez osobę trzecią
  Na podatnikach ciąży obowiązek zapłaty podatku. Kwestią budzącą wątpliwości jest możliwość zapłacenia zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią na skutek umowy cywilnoprawnej. Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii jest niezwykle restrykcyjne.Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 28.05.2012
  Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań
  Podatnicy starający się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych powinni złożyć stosowny wniosek. Przepisy nie precyzują, jakie elementy powinien zawierać wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a zatem należy tutaj stosować ogólne zasady składania wniosków regulowane w Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że we wniosku powinna się znaleźć co najmniej treść ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 28.05.2012
  Przedawnienie zobowiązań podatkowych
  Przedawnienie zobowiązania podatkowego ma istotne znaczenie bowiem po jego upływie podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe będące skutkiem wydania i doręczenia decyzji nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 28.05.2012
  Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych z urzędu
  Niejednokrotnie podatnicy starają się o otrzymanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W tym celu składają oni stosowne wniosku do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jednak w pewnych przypadkach organ podatkowy może działać z urzędu.Organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych ...