Bonus dla najemcy lokalu bez VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-07-2013 r.

Wyrażenie zgody na bycie najemcą w zamian za jednorazowy bonus płacony przez wynajmującego, nie jest usługą podlegającą VAT. Jeśli jednak przyszły klient staje się w zamian za tą zapłatę najemcą flagowym to wówczas świadczy usługę reklamową dla wynajmującego. Jej celem jest przyciągnięcie innych najemców do tego budynku. Tak uznał NSA w wyroku z 2 lipca 2013 roku (I FSK 1218/12).

Podatnik wynajmujący biurowiec podczas negocjacji umowy najmu wypłaca najemcy jednorazową kwotę (bonus) będący zachętą do zawarcia negocjowanej umowy najmu. Firma spytała fiskusa, czy czynność ta podlega VAT oraz czy może odliczyć VAT z faktury od potencjalnego najemcy, dokumentującej tę płatność. Jej zdaniem wypłata bonusu nie podlega VAT a w konsekwencji prawo do odliczenia nie przysługuje. Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za błędne. W konsekwencji przedsiębiorca zaskarżył otrzymaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z 24 maja 2012 r. (III SA/Wa 2381/11) uchylił zaskarżoną interpretację. Organ podatkowy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który oddalił skargę.

 

Zdaniem NSA, sąd pierwszej instancji słusznie wskazał na tezy zawarte w wyroku TSUE z 9 października 2001 r. w sprawie Commissioners of Customs & Excise v. Mirror Group plc (C 409/98). W tezie 26 tego orzeczenia Trybunał jednoznacznie stwierdził, że najemca, który zobowiązuje się nawet w zamian za otrzymanie płatności od właściciela wyłączenie do bycia najemcą oraz do płacenia czynszu, nie świadczy usługi na jego rzecz. Z kolei w tezie 27 TSUE stwierdził, że jedynie wtedy przyszły najemca świadczyłby usługę za wynagrodzeniem, gdyby właściciel uważając, że jego obecność w budynku zachęci innych do zawarcia umów najmu, zapłaciłby mu z tego tytułu wynagrodzenie. Takie zachowanie mogłoby zostać uznane za świadczenie usług reklamowych. Gdyby w tej sprawie spółka podała, że fakt zawarcia umowy najmu z firmą o określonym prestiżu i pozycji marketingowej – mógłby być wykorzystywany w akcji reklamowej – to wtedy można by mówić o usłudze reklamowej. Zdaniem sądu samo zawarcie umowy za wynagrodzeniem, jeżeli nie towarzyszą mu inne działania lub zaniechania najemcy, nie stanowi świadczenia usług podlegających VAT.

najem, zwolnienie z vat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31429 )
Array ( [docId] => 31429 )

Array ( [docId] => 31429 )