Przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie z UP musi zwrócić VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 19-07-2013 r.

Firma, która otrzymała dofinansowanie z Urzędu Pracy przykładowo na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych, musi oddać zwrócony jej podatek, naliczony przy tych zakupach. Podatnik jest zobowiązany do zwrotu VAT w takiej wysokości, w jakiej odliczył go w deklaracji podatkowej.

Obowiązek zwrotu VAT naliczonego do urzędu pracy został przewidziany w rozporządzeniu w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowanie z UP).

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6 tego rozporządzenia, umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu, (przedszkola, szkoły lub producenta rolnego) do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego mu VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji. Zwrot powinien nastąpić w terminie:

  • Określonym w umowie o refundację nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji VAT w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
  • 30 dni od zwrotu przez urząd skarbowy podatku w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Jeśli podatnik otrzymał dofinansowanie z UP, które wydatkował na zakup składników majątkowych i odliczył cały podatek naliczony, wynikający z tych zakupów to musi oddać VAT w terminie wynikającym z umowy o refundację (ale nie później, niż 90 dni od złożenia deklaracji). Jeśli zaś w deklaracji podatnik nie przenosił nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, a organ podatkowy ją zwrócił, to zwrot powinien nastąpić w ciągu 30 dni od odzyskania podatku od fiskusa.

Zwrotowi do urzędu pracy podlega VAT naliczony, który został odliczony w deklaracji. Oznacza to, że jeśli podatnik nie decyduje się na odliczenie VAT z tytułu zakupu składników majątkowych sfinansowanych dofinansowaniem, to nie będzie zmuszony do zwrotu podatku do urzędu pracy. W rozporządzeniu nie została przewidziana sytuacja, gdy podatnik złoży korektę deklaracji, w której zmniejszy VAT naliczony o ten wynikający z zakupu składników majątkowych za dofinansowanie otrzymane z urzędu pracy. W takiej sytuacji podatnik nie będzie miał obowiązku zwrotu VAT odliczonego do urzędu pracy, gdyż faktycznie podatek nie zostanie odliczony.

Oczywiście nieskorzystanie z prawa do odliczenia VAT z tytułu zakupu składników majątkowych za dofinansowanie z urzędu pracy nie uprawnia podatnika, do uznania tego VAT-u za koszt podatkowy. Podatek naliczony może być jedynie kosztem uzyskania przychodów jedynie wtedy, gdy podatnik nie ma prawa go odliczyć. W tym przypadku podatnikowi takie prawo przysługuje.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31423 )
Array ( [docId] => 31423 )