Częściowa likwidacja działalności osoby prawnej bez spisu z natury

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 13-09-2013 r.

Jeśli osoba prawna prowadząca działalność na kilku frontach zlikwiduje część swojej działalności, nie musi sporządzać spisu z natury. Może mieć jednak inne obowiązki na gruncie VAT. Chodzi tu przykładowo o korektę odliczonego wcześniej podatku.

Ustawa o VAT reguluje wyłącznie kwestię likwidacji działalności gospodarczej (w całości lub częściowo) w odniesieniu odnośnie spółek prawa cywilnego lub handlowego nie mających osobowości prawnej albo podatników będących osobami fizycznymi. Przepisy te nie dotyczą jednak podatników będących osobami prawnymi. Nie oznacza to jednak, że z faktem tym nie wiążą się żadne konsekwencje.

 

Likwidacja działalności aptecznej może się wiązać z następującymi konsekwencjami:

 • Zmianą przeznaczenia wydatków ze związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych na dotyczące czynności niepodlegających VAT, gdyż spółka nie będzie już wykonywała działalności opodatkowanej. Powstać może, zatem obowiązek korekty odliczonego uprzednio podatku na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Będzie to dotyczyło posiadanych na dzień likwidacji tej działalności towarów objętych tzw. okresem korekty. Długość tego okresu wynosi dla:
  • Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł – 5 lat. W przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntu jest to 10 lat liczonych od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania (art. 91 ust. 7a ustawy o VAT).
  • Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł – 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania (art. 91 ust. 7b-7c ustawy o VAT).
  • Towarów handlowych, surowców lub materiałów oraz usług (lub towarów i usług do ich wytworzenia) nabytych z zamiarem wykorzystania do czynności opodatkowanych i niewykorzystanych z takim zamiarem – korekta jest jednorazowa w deklaracji składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła zmiana prawa do tego odliczenia (art. 91 ust. 7d ustawy o VAT).

  W konsekwencji korzystnym dla spółki rozwiązaniem jest wyprzedaż leków lub zwrot ich do hurtowni, jeszcze przed likwidacją aptek.

  • Obowiązkiem zwrotu kwoty odliczonej ulgi za zakup kas rejestrujących. Powstaje on wówczas, gdy okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu na kasie podatnik zaprzestanie ich używania w tym celu (art. 111 ust. 6 ustawy o VAT).
  • Koniecznością złożenia aktualizacyjnego formularza VAT-R w sytuacji, gdy likwidowana przez spółkę działalność apteczna jest jej jedyną działalnością, podlegającą opodatkowaniu VAT.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

  pobierz

  Imprezy integracyjne

  pobierz

  Zmiany w podatkach 2016

  pobierz

  Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31466 )
  Array ( [docId] => 31466 )

  Array ( [docId] => 31466 )