Czy fakturę korygującą ewidencjonujesz w rejestrze VAT i PKPiR?

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 25-08-2017 r.

Przedsiębiorca, który otrzymał od klienta fakturę korygującą, nie musi wpisywać jej ani do rejestru VAT, ani PKPiR.

Problem: Klient wystawił podatnikowi fakturę korygującą, gdzie zmienił własne dane adresowe. Czy podatnik musi fakturę korygującą VAT wpisać w rejestr VAT i PKPiR?

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: W mojej opinii, w takiej sytuacji faktury korygującej nie należy wpisywać do rejestru VAT i KPIR, nie ma ona bowiem wpływu na rozliczenia.

Warto przypomnieć, że podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży.

1) udzielenia obniżki ceny w formie rabatu, po wystawieniu faktury pierwotnej, z tytułu wcześniejszej zapłaty,

2) udzielenia opustów i obniżek cen udzielonych po dokonaniu sprzedaży,

4) dokonania zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty dokonanej z tytułu zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu,

5) podwyższenia ceny lub stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W przedstawionej sytuacji korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, dlatego też w mojej opinii nie ma potrzeby ujmowania jej w PKPIR i ewidencji VAT. Należy „podpiąć” ją pod fakturę pierwotną.

Również organy podatkowe potwierdzają, iż faktury zawierające błędne dane nabywcy uprawniają do rozliczenia VAT w pierwotnym terminie. Stanowisko takie zaprezentował m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach  w piśmie z 15 lipca 2011 r., sygn. IBPP1/443-587/11/AZb, który stwierdził, iż: „(...)Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług (...).”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40631 )
Array ( [docId] => 40631 )

Array ( [docId] => 40631 )