Czy fakturę korygującą ewidencjonujesz w rejestrze VAT i PKPiR?

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 25-08-2017 r.

Przedsiębiorca, który otrzymał od klienta fakturę korygującą, nie musi wpisywać jej ani do rejestru VAT, ani PKPiR.

Problem: Klient wystawił podatnikowi fakturę korygującą, gdzie zmienił własne dane adresowe. Czy podatnik musi fakturę korygującą VAT wpisać w rejestr VAT i PKPiR?

 

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: W mojej opinii, w takiej sytuacji faktury korygującej nie należy wpisywać do rejestru VAT i KPIR, nie ma ona bowiem wpływu na rozliczenia.

Warto przypomnieć, że podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży.

Natomiast fakturę korygującą podatnik obowiązany jest wystawić w przypadku:

1) udzielenia obniżki ceny w formie rabatu, po wystawieniu faktury pierwotnej, z tytułu wcześniejszej zapłaty,

2) udzielenia opustów i obniżek cen udzielonych po dokonaniu sprzedaży,

3) dokonania zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań,

4) dokonania zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty dokonanej z tytułu zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu,

5) podwyższenia ceny lub stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Przepisy art. 106j ust. 2 ustawy o VAT nie zawierają żadnych szczególnych uregulowań, które odnosiłyby się do sposobu rozliczania dokumentów korygujących adres.

W przedstawionej sytuacji korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, dlatego też w mojej opinii nie ma potrzeby ujmowania jej w PKPIR i ewidencji VAT. Należy „podpiąć” ją pod fakturę pierwotną.

Również organy podatkowe potwierdzają, iż faktury zawierające błędne dane nabywcy uprawniają do rozliczenia VAT w pierwotnym terminie. Stanowisko takie zaprezentował m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach  w piśmie z 15 lipca 2011 r., sygn. IBPP1/443-587/11/AZb, który stwierdził, iż: „(...)Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług (...).”

 w przypadku udokumentowania zakupu fakturą VAT zawierającą wskazanie błędnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy lub błędne oznaczenie nabywcy, zasadnym jest, co do zasady, skorygowanie tych błędów, co jednak nie uniemożliwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. W przepisie art. 88 nie wskazano bowiem, że takie braki formalne stanowią o braku prawa do odliczenia (…)”.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Jeżeli otrzymasz od klienta fakturę korygującą, nie musisz wpisywać jej ani do rejestru VAT, ani PKPiR.
  • Faktura korygująca nie ma wpływu na rozliczenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40631 )
Array ( [docId] => 40631 )