Nowe sankcje podatkowe. Sprawdź kiedy mogą zostać zastosowane

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 16-05-2017 r.

Z początkiem 2017 roku do ustawy o VAT oraz ustaw o podatku dochodowym dodane zostały przepisy określające nowe sankcje podatkowe, tj. przepisy o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT. Poznaj je.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. dodane zostały przepisy art. 112b i 112c ustawy o VAT. Przepisy te określają przypadki, gdy ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W przypadkach tych zobowiązanie podatkowe jest ustalane, jeśli nie wystąpi jedna z okoliczności wyłączających stosowanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym.

Przypadki, gdy ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe

 1. stwierdzenie, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 2. stwierdzenie, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 3. stwierdzenie, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej,
 4. stwierdzenie, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

Okoliczności wyłączające ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Nie zawsze stwierdzenie przez organ podatkowy wystąpienia jednej z okoliczności określonych w art. 112b ust. 1 ustawy o VAT dodatkowego zobowiązania podatkowego jest możliwe. W art. 112b ust. 3 ustawy o VAT określone są bowiem przypadki, w których dodatkowego zobowiązania podatkowego się nie ustala.

Pierwszy z tych przypadków dotyczy podatników, którzy wycofają się z popełnionych błędów, zanim wszczęta zostanie kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa, tj.:

 1. złożą odpowiednią korektę deklarację VAT albo – w przypadku niezłożenia deklaracji VAT – złożą deklarację VAT z wykazanymi kwotami podatku, oraz
 2. wpłacą na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

            W październiku 2017 roku podatnik dostrzeże, że w deklaracji VAT-7 za luty 2017 roku wykazał do zwrotu (i otrzymał w maju 2017 roku) kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym o 1.231 zł wyższą od właściwej. W związku z tym podatnik złoży korektę deklaracji VAT-7 za luty 2017 roku i zwróci odpowiednią część zwrotu wraz z odsetkami. Jeżeli nastąpi to, zanim zostanie wszczęta kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa, możliwość ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego podatnikowi zostanie wyłączona.

Drugi z przypadków, w których dodatkowego zobowiązania się nie ustala, dotyczy nieprawidłowości powstałych na skutek niektórych pomyłek podatników, tj. wiążą się z:

 1. popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi,
 2. popełnionymi w deklaracji oczywistymi omyłkami oraz
 3. pomyłkami w zakresie ujęcia kwot podatku należnego lub naliczonego we właściwym okresie rozliczeniowym (z zastrzeżeniem, że w tym zakresie wyłączenie ma zastosowanie, jeśli ujęcie kwot podatku należnego lub naliczonego nastąpiło przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej).

            W deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 roku spółka wykaże prawidłowe kwoty w częściach C i D, lecz popełni błąd rachunkowy przy wypełnianiu części E. Ustalenie spółce dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie w tej sytuacji dopuszczalne.

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

            W trakcie przeprowadzanej w spółce jawnej kontroli podatkowej naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że w deklaracji VAT-7 za marzec 2017 roku spółka wykazała kwotę zobowiązania podatkowego zaniżoną o 2.976 zł. W tej sytuacji kwota ewentualnego dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie 893 zł (2.976 zł x 30% = 892,80 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych - 893 zł).

Szczególna sytuacja ma miejsce w zakresie, w jakim kwoty nieprawidłowości wynikają z faktur, które:

 1. zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 2. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 4. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.

Z art. 112c ustawy o VAT wynika, że w zakresie tym dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane według podwyższonej wysokości 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40367 )
Array ( [docId] => 40367 )

Array ( [docId] => 40367 )