Konsekwencje podatkowe świadczenia dodatkowych usług przez prezesa na rzecz spółki

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Marek Wojda
Data: 14-07-2017 r.

Czy spółka zawsze może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez prezesa? Poznaj stanowisko NSA i komentarz eksperta w tej sprawie.

Przedsiębiorstwo nie odliczy VAT z faktury od przedsiębiorcy, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, jeśli zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę pokrywa się z zakresem z umowy o współpracę – takie wnioski płyną z wyroku Wyrok NSA (sygn. akt I FSK 742/15).

Jak wyglądała sytuacja?

Podatnik był zatrudniony w jednej ze spółek na pełen etat. Pełnił też funkcję udziałowca. Osoba ta wystawiała spółce fakturę z tytułu usług doradztwa technicznego. Organy podatkowe uznały jednak, że ani z faktur, ani z zebranego materiału dowodowego nie wynika, aby czynności wskazane na fakturach zostały faktycznie wykonane. Czynności wskazane na fakturach odpowiadają w rzeczywistości jego obowiązkom jako prezesa spółki. W konsekwencji organ podatkowy określił podatnikowi zobowiązanie w VAT.

Stanowisko sądu

Zarówno sąd I instancji, jak i NSA uznały, że czynności były w rzeczywistości wykonywane na podstawie umowy o pracę, a podatnik nie udowodnił, że zakres czynności wykonywanych w związku z przyjęciem zlecenia na realizację usługi różnił się od jego pracowniczych obowiązków.

KOMENTARZ EKSPERTA - Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

Istnieje możliwość ułożenia zasad współpracy w taki sposób, aby osoba pełniąca funkcję członka zarządu spółki, zatrudniona w niej na podstawie umowy o pracę, świadczyła jednocześnie na rzecz tej samej spółki odpłatne usługi w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.

Bardzo istotne jest jednak wówczas wyraźne rozgraniczenie zakresów odpowiedzialności związanych z każdą z tych dwóch ról, w jakich osoba ta występuje względem spółki. Czynności wykonywane w ramach stosunku pracy charakteryzują się istnieniem podległości służbowej, brakiem ponoszenia ryzyka ekonomicznego, w tym brakiem odpowiedzialności względem osób trzecich za ewentualne szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy.

Z kolei istotą działalności gospodarczej jest właśnie ponoszenie ryzyka ekonomicznego związanego z tą działalnością, działanie w sposób niezależny. Konsekwencją tych fundamentalnych różnic pomiędzy sytuacją pracownika oraz przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest odmienna kwalifikacja z perspektywy przepisów podatkowych, zwłaszcza w podatku VAT. Jeśli członek zarządu zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę świadczy spółce także dodatkowe usługi nieobjęte zakresem odpowiedzialności wynikającym z tej umowy, działając na warunkach właściwych dla przedsiębiorcy (ryzyko ekonomiczne, brak podporządkowania itd.), podlegają one opodatkowaniu VAT według właściwych dla nich zasad.

Nabywanie takich usług uprawnia spółkę do odliczenia VAT w zakresie związanym z wykonywaniem działalności opodatkowanej. Problem pojawia się, gdy granice obu tych ról zacierają się lub ich zakresy się dublują.

Jeśli wystawione przez członka zarządu faktury dokumentują czynności, które faktycznie zobowiązany był wykonywać w ramach wiążącego go ze spółką stosunku pracy, wykazany na tych fakturach VAT nie powinien podlegać odliczeniu.

Polecamy też:

Dowiedz się więcej z PortaluFK w tematach:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Accreo

  ul. Próżna 7, 00-107 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40557 )
Array ( [docId] => 40557 )

Array ( [docId] => 40557 )