Czy kwoty otrzymane na poczet przyszłych dostaw zawsze wyznaczają obowiązek podatkowy

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 13-05-2017 r.

Firmy umówiły się, że kontrahent zapłaci więcej za wykonane usługi, niż widnieje na fakturze. Ma to być akonto przyszłych nieokreślonych jeszcze usług. Jak należy zakwalifikować taką wpłatę?

Jeżeli przed dostawą lub wykonaniem usługi sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej kwoty. Jednak nie każde otrzymanie wpłaty pieniężnej stanowi otrzymanie zapłaty skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT są bowiem dostawy towarów i świadczenie usług (oraz pozostałe czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT), a nie płatności dokonane z tytułu tych czynności. Potwierdził to TSUE w wyroku z 9 października 2001 roku w sprawie o sygn. akt C-108/99.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 sierpnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 110/09) stwierdził, że opodatkowaniu VAT nie powinny podlegać zapłaty za dostawy towarów i świadczenie usług, które nie zostały dotychczas określone w wyraźny sposób.

W konsekwencji obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT powstaje jedynie wówczas, gdy między otrzymaniem przez podatnika określonej kwoty a czynnością podlegającą opodatkowaniu (np. dostawą towarów czy świadczeniem usługi) istnieje bezpośredni związek, tj. jeżeli otrzymana kwota dotyczy nabycia konkretnych towarów lub konkretnych usług.

Takich kwot nie musisz wykazywać w ewidencji (rejestrze VAT) i w deklaracji VAT. Dopiero z chwilą zamówienia przez kontrahenta usługi, na której poczet zaliczysz tą kwotę, wystąpią wszelkie charakterystyczne dla otrzymania zaliczki skutki – a przede wszystkim obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40369 )
Array ( [docId] => 40369 )