Poznaj skuteczny sposób na określenie podstawy opodatkowania przy aporcie

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Jacek Pukaluk
Data: 15-05-2017 r.

Częstym sposobem powiększania aktywów spółki, jak również podwyższania jej kapitału własnego, jest wniesienie składników majątkowych  jako wkładu rzeczowego – aportu. Takie czynności są trudne do rozliczenia na płaszczyźnie VAT.  Największe problemy powoduje ustalenie podstawy opodatkowania.

Niektóre przypadki wniesienia aportu nie podlegają VAT. Chodzi tu przede wszystkim o wniesienie składników majątkowych tworzących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.  Zauważ, że nie tylko wniesienie aportu, którego przedmiotem są takie składniki majątkowe zostało wyłączono z zakresu obowiązywania VAT lecz – m.in.: także ich sprzedaż. 

Generalnie wniesienie składników majątkowych, które nie tworzą funkcjonalnej całości (mogącej realizować samodzielnie zadania gospodarcze) a zatem nie stanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

wchodzi w zakres opodatkowania VAT. Jednak w przypadku, kiedy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu pojawia się pytania o to, jak należy ustalić podstawę opodatkowania. Jest ono uzasadnione, gdyż ustawa VAT nie zawiera osobnej regulacji odnoszącej się do operacji o szczególnym charakterze, jakim jest wniesienie aportu.

Podstawą opodatkowania jest ekwiwalent za aport

W VAT podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca/usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Innymi słowy – wynagrodzeniem (podstawą opodatkowania) jest to, co podatnik otrzymuje jako ekwiwalent przekazywanego świadczenia (podlegającego opodatkowaniu).

Wynagrodzeniem otrzymanym przez wnoszącego aport są udziały w spółce kapitałowej lub udział w spółce osobowej (względnie, w spółce cywilnej).

NSA w wyroku z 31 marca 2014 r. (sygn. akt I FPS 6/13) stwierdził, iż „(…) Stosując wykładnię prounijną należy przyjąć, że do określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. suma wartości nominalnej udziałów stanowiąca kwotę należną”.

Kwota na kapitał zapasowy bez VAT

Organy podatkowe póki co aprobują taki sposób określania podstawy opodatkowania. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 29 września 2015 r. (nr IPPP1/4512-602/15-5/BS) organ podatkowy przypomniał, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci składnika majątku (nieruchomości) do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za objęcie akcji spółki jest – zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT – wszystko, co stanowi zapłatę, którą wnoszący aport otrzyma od spółki z tytułu tej transakcji, pomniejszone o kwotę podatku.

Podstawą opodatkowania jest więc wartość nominalna akcji, które podatnik obejmie w spółce netto. Na podstawę opodatkowania nie będzie składać się natomiast kwota przekazana na kapitał zapasowy. W zamian za to świadczenie wnoszący aport nie otrzyma, bowiem żadnego świadczenia zwrotnego/ przysporzenia majątkowego. 

Jacek Pukaluk, doradca podatkowy, członek ACCA

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40368 )
Array ( [docId] => 40368 )