Faktura nie jest jedynym dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 22-04-2016 r.

Odliczenie VAT możliwe jest z faktur niezawierających wszystkich danych wskazanych w ustawie. Importerzy towarów odliczenia VAT mogą dokonać z dokumentu celnego.

Problem: Ustawa o VAT reguluje zasady rozliczania podatku w oparciu o wystawione faktury. Czy można odliczać VAT z innych dokumentów niż faktura?

Rozwiązanie: Należy mieć na uwadze warunek, który jest konieczny dla skorzystania z prawa do odliczenia VAT, a mianowicie właściwe udokumentowanie poniesionego wydatku.

Prawo do obniżenia podatku należnego (co do zasady wynikającego z realizowanej sprzedaży) o kwotę podatku naliczonego (dotyczącego dokonywanych zakupów) przysługuje w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym, wykonywanie jedynie działalności zwolnionej np. świadczenie na własny rachunek usług najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym wyłącznie na cele mieszkaniowe uniemożliwia dokonywanie stosownych odliczeń.

W większości przypadków kwota podatku naliczonego wynikać będzie z faktury. W świetle ustawy o VAT, za fakturę uznaje się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Fakturę elektroniczną stanowi natomiast faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Warto wskazać, że w niektórych przypadkach konieczne jest umieszczenie dodatkowych danych na fakturze. Przykładowo, w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca, faktura powinna zawierać wyrazy "odwrotne obciążenie".

Monika Sołtysiak, starszy konsultant, doradca podatkowy w TPA Horwath

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38896 )
Array ( [docId] => 38896 )