Zwolnienie chorobowe nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-03-2016 r.

Przebywanie podatnika czynnego VAT prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na zwolnieniu i tym samym nie prowadzenie działalności gospodarczej, w sposób „aktywny” nie pozbawia jego prawa do odliczenia VAT. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2015 r., nr IPPP1/4512-876/15-4/EK.

W rozpatrywanej sprawie chodziło o podatniczkę, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT. Osoba ta posiada od kilku lat samochód osobowy w leasingu. Kobieta jest w ciąży i przebywa na zwolnieniu chorobowym. Jakiś czas temu podatniczka miała wypadek samochodowy, auto było naprawione i kobieta musiała ponieść koszty naprawy. Dowiedziała się, że skoro przebywała na zwolnieniu chorobowym, to samochód nie był używany do celów służbowych i tym samym nie należy jej się zwrot VAT.

Podatniczka twierdziła, że przysługuje jej połowa zwrotu VAT od naprawy samochodu i kosztów wynajmu samochodu zastępczego, ponieważ auto jest wykorzystywane w działalności do celów mieszanych.

Do odliczenia VAT konieczne jest wznowienie działalności

Organ podatkowy przyznał podatnikowi rację. Przypomniał, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W sprawie istotne jest to, aby po okresie zwolnienia lekarskiego doszło do „wznowienia” działalności gospodarczej, w ramach której wykonywane będą czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Izba skarbowa wyjaśniła, że aby uznać aktywność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży w danym okresie. Jak wskazała we wniosku podatniczka, sposób wykorzystywania samochodu wyklucza uznanie go za wykorzystywanie wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. W konsekwencji samochód wykorzystywany jest do celów „mieszanych”, tzn. zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych.

W przypadku wykorzystywania samochodu zarówno do działalności, jak na cele prywatne przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu napraw lub konserwacji opisanego samochodu oraz innych wydatków ponoszonych w związku z jego eksploatacją.

Komentarz eksperta

Praktycznymi konsekwencjami tego stanowiska jest to,  że po okresie zwolnienia lekarskiego niezmiernie ważne jest, aby doszło do wznowienia działalności gospodarczej, w ramach której wykonywane będą czynności opodatkowane VAT. W takim wypadku w odniesieniu do kosztów naprawy oraz kosztów wynajmu samochodu zastępczego, podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki.

Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38743 )
Array ( [docId] => 38743 )

Array ( [docId] => 38743 )