Importerzy i producenci papierosów i tytoniu – obowiązki informacyjne

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 23-01-2014 r.

Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego mają obowiązek sporządzić informację o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów oraz ilości tytoniu. Termin na przekazanie tych danych upływa z końcem stycznia. Informację do Ministra Finansów można przekazać drogą pocztową lub elektroniczną.

Importerzy i producenci rok do roku mają obowiązek sporządzania i zgłaszania do Ministra Finansów zbiorczej informacji o liczbie papierosów i ilości tytoniu, które znajdują się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W informacji trzeba podać dane o poszczególnych markach papierosów i ilości tytoniu do palenia (nawet, gdy nie zostały sprzedane) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego dane, oraz w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

  1. markę papierosów lub tytoniu do palenia;
  2. wskazanie urzędu celnego, w którym w 2013 roku złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;
  3. liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;
  4. maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;
  5. liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Informację można przekazać zarówno w formie papierowej (pamiętając o jej podpisaniu), jak i elektronicznej. W tym drugim przypadku, dane powinny zostać przygotowane w formie arkusza kalkulacyjnego i wysłane na adres: [email protected]

Dane w formie papierowej wysyła się na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament AG
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33577 )
Array ( [docId] => 33577 )

Array ( [docId] => 33577 )