Od 1 stycznia 2018 r. podzielona płatność w VAT. Nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-05-2017 r.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) w podatku od towarów i usług. Poznaj praktyczne skutki tych zmian i sprawdź, czy na nich skorzystasz. Więcej na ten temat w komentarzu Jacka Matarewicza, adwokata, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

Do konsultacji społecznych przekazano projekt z 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej mechanizm tzw. podzielonej płatności.

Podzielona płatność w VAT – czym jest?

 

Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za towar lub usługę jest dokonywana w wartości netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Rachunek VAT to konto, z którego podatnicy będą mogli wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będą mogli opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgoda wydawana będzie w formie postanowienia, podatnikom którzy nie budzą żadnych wątpliwości organu podatkowego, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Podzielona płatności oznacza ograniczenie prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT.

Po co wprowadzać zmiany?

Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i nieprzekazaniu go do urzędu skarbowego. Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Podzielona płatność – kiedy przyniesie rezultaty?

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji między przedsiębiorcami, tzw. B2B. Rozwiązanie to nie będzie również obligatoryjne. Zgodnie bowiem z dodawanym art. 108a ust. 1 ustawy o VAT, to od nabywcy będzie zależało, czy skorzysta z tzw. dedykowanego komunikatu przelewu.

Czego może się spodziewać podatnik?

Korzystanie z tzw. rachunków VAT będzie wiązało się z możliwością uzyskania np. przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni niezależnie od tego, z jakich czynności (czy opłaconych za pomocą rachunku VAT) wynika ten zwrot. Warunkiem takiego przyspieszonego zwrotu jest zgłoszenie w deklaracji VAT żądania zwrotu na specjalny rachunek VAT.

Inne preferencje, jakie wiązać się będą z korzystania z rachunków VAT przez podatników to przede wszystkim brak możliwości zastosowania sankcji VAT, rezygnacja (w pewnych sytuacjach) z zaostrzonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT, czy brak odpowiedzialności solidarnej za towary tzw. wrażliwe. Co więcej, banki nie będą uprawnione do pobierania opłat i prowizji za prowadzenie rachunku VAT, natomiast środki zgromadzone na tym rachunku będą oprocentowane.

Jeżeli podatnik zostanie wykreślony z rejestru jako podatnik VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT, środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegały w całości przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (dodany art. 108c ust. 2 ustawy o VAT). Chodzi o wykreślenie z rejestru podatników, którzy nie istnieją, a zostali zarejestrowani wyłącznie w celu stworzenia pozorów legalnej działalności gospodarczej.

Termin wejścia w życie przepisów dotyczące mechanizmu podzielonej płatności to 1 stycznia 2018 r.

Kolejnym rozwiązaniem ułatwiającym walkę z przestępczością podatkową miał być centralny rejestr faktur. Zarówno mechanizm podzielonej płatności, jak i centralny rejestr faktur – współgrające z JPK – stworzą profesjonalne narzędzia w posiadaniu aparatu skarbowego, których bez wątpienia – na co wskazują statystyki związane m.in. z niską ściągalnością VAT z tzw. pustych faktur – brakowało polskim skarbowcom.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40431 )
Array ( [docId] => 40431 )