Korepetycje od nauczyciela bez VAT 

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 27-09-2013 r.

Usługi edukacyjne są działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT. Podmioty prowadzące tego typu biznes są, więc podatnikami tego podatku. Przepisy przewidują jednak szereg zwolnień przedmiotowych dla tej branży. Jedno z nich dotyczy korepetycji prowadzonych przez nauczyciela.

Chociaż usługi edukacyjne są opodatkowane stawką podstawową 23%, to jednak ustawa przewiduje dla nich szereg zwolnień przedmiotowych. Określają je przepisy art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Zwolnienia te obejmują usługi:

 • W zakresie kształcenia i wychowania, wykonywane przez jednostki objęte systemem oświaty (art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT). Chodzi tu o jednostki wymienione w art. 2 ustawy o systemie oświaty. Dla stosowania tego zwolnienia nie jest konieczne, aby usługa edukacyjna była jednocześnie czynnością w zakresie kształcenia lub wychowania. Zwolnienie to dotyczy, więc działalności edukacyjnej w zakresie kształcenia lub wychowania (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 kwietnia 2011 r., nr ILPP2/443-56/11-4/BA).
 • Kształcenia wykonywane przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia na poziomie wyższym (zob. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia wykonawczego.

  • Prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym wykonywane przez nauczycieli (zob. art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT). Zwolnienie to obejmuje wyłącznie usługi „prywatnego” nauczania (korepetycje), co wyklucza jego stosowanie do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer przeciwko Finanzamt Wilmersdorf sygn. akt C-445/05). Usługami „prywatnego” nauczania są przy tym wyłącznie usługi świadczone przez nauczycieli osobiście, a więc pospolite korepetycje (ze zwolnienia nie korzystają usługi wykonywane za pomocą innych osób, np. zatrudnionych studentów).
  • Nauczania języków obcych (zob. art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT).
  • Objęte akredytacją usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez podmioty, które uzyskały taką akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (zob. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT).
  • Kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane, w co najmniej 70% ze środków publicznych (zob. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego).
  • Kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (zob. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT). Są nimi nie tylko przepisy powszechnie obowiązujące. Przykładowo WSA w Białymstoku w wyroku z 21 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Bk 417/11) uznał, że usługi szkoleniowe świadczone odpłatnie przez okręgową izbę radców prawnych na rzecz zrzeszonych w niej radców prawnych i służące ich doskonaleniu zawodowemu, są objęte zwolnieniem od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a. Dzieje się tak dlatego, że są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych ustawie o radcach prawnych wraz z przepisami korporacyjnymi. Regulacje korporacyjne stanowią tzw. prawo wewnętrzne.

dla nauczycieli, wynagrodzenie nauczyciela, dokumenty vat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31480 )
Array ( [docId] => 31480 )