Koszt wytworzenia jako podstawa opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 07-03-2016 r.

Podatek należny powinien zostać naliczony od całości wydatków brutto poniesionych na budowę domu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 stycznia 2016 r. (nr ITPP1/4512-1042/15/KM) dotyczącej zasad ustalania podstawy opodatkowania w przypadku przekazania przez podatnika na cele prywatne towaru wytworzonego w zakresie swego przedsiębiorstwa. Metoda ta jednak narusza zasadę neutralności VAT.

Problem: Podatnik VAT czynny prowadzi działalność gospodarczą polegająca na budowie budynków mieszkalnych i dalszej ich sprzedaży. Przy budowie domów ma prawo do odliczenia VAT naliczonego. Po wybudowaniu jednego z budynków mieszkalnych postanowił przeznaczyć go na własne cele osobiste. Czynność ta stanowi odpłatną dostawę towarów, gdyż przy wznoszeniu budynku przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Dla przekazania domu zastosowanie znajduje stawka obniżona – 8%. Jak należyustalić podstawę opodatkowania, którą w tym przypadku jest koszt wytworzenia.

Rozwiązanie: Wyliczając podstawę opodatkowania, należy zsumować poniesione wydatki netto i w ten sposób określić podstawę opodatkowania. Taki sposób obliczenia podstawy opodatkowania najbardziej przyczynia się do zachowania zasady neutralności VAT.

Koszt wytworzenia to suma wydatków netto

W przypadku nieodpłatnego przekazania towaru na cele prywatne podatnika podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Użyte pojęcia „cena nabycia towarów” czy też „cena nabycia towarów podatkowych”, jak również „koszt wytworzenia” nie zostały zdefiniowane w ustawie o VAT. Natomiast znane są one ustawom o podatkach dochodowych i używane na potrzeby określenia wartości początkowej środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Zasadą jest, że zarówno w cenie nabycia czy koszcie wytworzenia nie uwzględnia się VAT naliczonego. Podatnicy traktują go jedynie jako element kalkulacyjny tylko wtedy, gdy nie przysługuje im prawo do jego odliczenia, czyli np. w sytuacji gdy są podatnikami VAT zwolnionymi.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38682 )
Array ( [docId] => 38682 )