Prowadzenie firmowych profili to nie import usług

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-01-2016 r.

Powstają firmy zajmujące się utrzymywaniem firmowych profili na Facebooku (fanpage'u) na zlecenie klientów.  Powstaje pytanie, czy w przypadku polskich klientów mamy do czynienia z importem usług?

Należy pamiętać, że importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca. Chodzi więc w niewielkim uproszczeniu o sytuacje, gdzie podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia takiej działalności na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi.

Aby wystąpił obowiązek rozliczenia przez nabywcę podatku w ramach importu usług, kupowane usługi muszą być świadczone odpłatnie. Do końca 2013 r. wniosek taki wynikał z tego, że podstawą opodatkowania importu usług była kwota, którą usługobiorca musiał zapłacić (art. 29 ust. 17 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.). W przypadku usług świadczonych nieodpłatnie podstawa opodatkowania importu usług wynosiła zatem 0 (zero), co wyłączało obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług (co potwierdzały organy podatkowe – zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2011 r. nr IPPP3/443-1087/11-2/KC).

Podobnie jest też obecnie. Podstawą opodatkowania w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług jest koszt świadczenia usług poniesiony przez podatnika (art. 29a ust. 5 ustawy o VAT). Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu importu usług jest usługobiorca, który w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług nie ponosi kosztu świadczenia.

A zatem podstawą opodatkowania importu nieodpłatnie świadczonych usług nadal wynosi 0 (zero), co wyłącza obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług. Prowadzi to do wniosku, że w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do importu usług.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy (nr wpisu 11058)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38394 )
Array ( [docId] => 38394 )

Array ( [docId] => 38394 )