Prowadzenie firmowych profili to nie import usług

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-01-2016 r.

Powstają firmy zajmujące się utrzymywaniem firmowych profili na Facebooku (fanpage'u) na zlecenie klientów.  Powstaje pytanie, czy w przypadku polskich klientów mamy do czynienia z importem usług?

Należy pamiętać, że importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca. Chodzi więc w niewielkim uproszczeniu o sytuacje, gdzie podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia takiej działalności na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi.

 

Aby wystąpił obowiązek rozliczenia przez nabywcę podatku w ramach importu usług, kupowane usługi muszą być świadczone odpłatnie. Do końca 2013 r. wniosek taki wynikał z tego, że podstawą opodatkowania importu usług była kwota, którą usługobiorca musiał zapłacić (art. 29 ust. 17 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.). W przypadku usług świadczonych nieodpłatnie podstawa opodatkowania importu usług wynosiła zatem 0 (zero), co wyłączało obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług (co potwierdzały organy podatkowe – zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2011 r. nr IPPP3/443-1087/11-2/KC).

Podobnie jest też obecnie. Podstawą opodatkowania w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług jest koszt świadczenia usług poniesiony przez podatnika (art. 29a ust. 5 ustawy o VAT). Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu importu usług jest usługobiorca, który w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług nie ponosi kosztu świadczenia.

A zatem podstawą opodatkowania importu nieodpłatnie świadczonych usług nadal wynosi 0 (zero), co wyłącza obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług. Prowadzi to do wniosku, że w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do importu usług.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy (nr wpisu 11058)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38394 )
Array ( [docId] => 38394 )

Array ( [docId] => 38394 )