Limit VAT przy samochodach w działalność mieszanej

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-04-2013 r.

Jeśli podatnik będzie wykorzystywać samochody osobowe do działalności mieszanej, a więc takiej w której wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione od VAT, ostateczna kwota do odliczenia podatku z faktury zakupowej może okazać się jeszcze niższa niż 6.000 zł.

Oprócz limitu z ustawy o podatki od towarów i usług przedsiębiorca musi bowiem wziąć pod uwagę także kolejne ograniczenie – w zakresie odliczania VAT od zakupu związanego z działalnością mieszaną.

Należy w takiej sytuacji odrębnie określić kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Gdyby wyodrębnienie całości lub części tych kwot okaże się niemożliwe, można pomniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, jaką można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego

Wskazana proporcja ustalana jest jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z działalności mieszanej (art. 90 ust. 3 ustawy o VAT). Określa się ją procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja.

Przykład:

Limit dla odliczenia VAT w działalności mieszanej

Podatnik w 2013 r. kupił samochodów osobowy za kwotę netto 80.000 zł + 18.400 zł VAT. Gdyby auto służyło mu wyłącznie do czynności opodatkowanych, miałby prawo do odliczenia VAT w wysokości 6.000 zł. To dlatego, że kwota limitu procentowego (18.400 zł x 60% = 11.040 zł) jest wyższa od limitu kwotowego (6.000 zł). Jednak ze względu na to, że wspomniany samochód będzie wykorzystywany zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych od VAT – musi on wziąć pod uwagę kolejny limit, wynikający z zastosowania wskaźnika na podstawie którego rozlicza VAT.

Załóżmy, że proporcja ustalona na 2013 r. wynosi 70%. Z tytułu wspomnianego zakupu wolno będzie odliczyć 4.200 zł (tj. 6.000 zł x 70% = 4.200 zł). Po zakończeniu roku przedsiębiorca będzie musiał dokonać korekt kwoty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ustawy o VAT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31355 )
Array ( [docId] => 31355 )