Moment zapłaty za najem nie wpływa moment powstania obowiązku podatkowego

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-01-2016 r.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe mogą płacić czynsz za cały rok z góry. W tej sytuacji powstaje pytanie o to, kiedy należy wystawić fakturę i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT i w podatku dochodowym.  

VAT

Fakturę za usługi najmu wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności. A zatem, w celu precyzyjnego określenia daty wystawienia faktury w danym przypadku należy odwołać się do umownych ustaleń dotyczących terminu płatności. Jeśli strony postanowiły, że czynsz najmu jest płatny z góry, za cały rok kalendarzowy do końca roku poprzedniego, to termin wystawienia faktury za rok 2016 upłynął 31 grudnia 2015 r. (był to bowiem ostatni dzień, w którym możliwe było uregulowanie płatności z góry).

 

W przypadku, gdy strony umówiły się na miesięczne rozliczenia najmu, a termin płatności przypada np. na 5 dzień miesiąca następnego, to pomimo otrzymania zapłaty za cały rok z góry,  wynajmujący może:

Wariant 1

Wystawiać faktury miesięczne, najpóźniej w dacie upływu terminu płatności (np. 5 lutego za styczeń itd.).

Wariant 2

Wystawić jedną fakturę za roczny okres najmu, przed jego rozpoczęciem, pod warunkiem, że z dokumentu wynikać będzie, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Obowiązek podatkowy w usługach najmu powstaje co do zasady w dacie wystawienia faktury. Jednak, jeśli faktura nie zostanie wystawiona w terminie – obowiązek powstanie w dniu, w którym upływa termin jej wystawienia. A więc, w wariancie 1 obowiązek powstanie w dacie wystawienia faktury, nie później niż 31 grudnia 2015 r. Natomiast w przykładzie 2 obowiązek podatkowy powstanie:

 • Wariant 1 – co miesiąc w dacie wystawienia faktur, jednak nie później niż 5 dnia miesiąca następnego.
 • Wariant 2 – w dacie wystawienia faktury (przyjęte założenie wskazuje, że faktura zostanie wystawiona przed upływem terminów płatności).

Co istotne, w przypadku usług najmu otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). A zatem, w teoretycznej sytuacji, w której strony umówią się na roczne płatności za najem, które uiszczane są z dołu, a mimo to najemca uiści czynsz roczny z góry, to wynajmujący może odroczyć powstanie obowiązku podatkowego w VAT o rok, jeśli wystawi fakturę dopiero w dacie upływu terminu płatności.

CIT

Z kolei dla celów podatku dochodowego istotne jest, czy strony ustaliły, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych (przy usługach najmu jest to standardowy zapis umowny). Zakładając, że strony dokonały takiego ustalenia, przychód powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, jednak nie rzadziej niż raz w roku. A zatem, również dla celów podatku dochodowego moment zapłaty za usługi najmu nie będzie miał wpływu na konsekwencje podatkowe. Jeżeli z umowy wynika, że najem jest rozliczany w okresach miesięcznych, to przychód powstanie w ostatnim dniu danego miesiąca, w odniesieniu do kwoty należnej za ten okres.

Magdalena Płachecka, Senior Tax Consultant w TPA Horwath Poland

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38390 )
Array ( [docId] => 38390 )

Array ( [docId] => 38390 )