Zwrot podatku VAT dla podróżnych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 20-08-2014 r.

Kupujący w ramach systemu TAX FREE muszą mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku VAT. Jednym z warunków uzyskania takiej rekompensaty jest wywóz towarów poza granicę UE w określonym terminie.

Zwrot podatku przysługuje w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnych, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego.

 

W interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe podkreśla się, że bagaż osobisty nie jest tożsamy z bagażem podręcznym. Przykładowo naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, odpowiadając na pytanie o możliwość potraktowania, jako bagażu osobistego towarów, takich jak skutery wodne czy łodzie wiosłowe, uznał (interpretacja indywidualna nr US35/PP1/443-119/04/PN), że pojęcie bagażu osobistego podróżnego nie jest zakresowo tożsame z bagażem podręcznym. Nie wyklucza zatem towaru o dużych gabarytach.

Przepisy ograniczają zakres zwrotu podatku. Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych. Sprzedaż benzyny, oleju napędowego, gazu płynnego nie może być, więc objęta systemem TAX FREE.

Drugie ograniczenie ma charakter kwotowy. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł.

Zwrot może mieć formę wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. Chociaż przepisy wprost tego nie określają, lecz wydaje się, że głos decydujący (co do formy zwrotu) należy do sprzedawcy (zwracającego podatek). Przepisy przewidują, że sprzedawca ma prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku. Obecnie nie ma ograniczeń co do wielkości prowizji pobieranej przez sprzedawców w związku ze zwrotami podatku dla podróżnych w systemie TAX FREE.

Jan Kolski, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35653 )
Array ( [docId] => 35653 )

Array ( [docId] => 35653 )