Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi od 2013 r.

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-01-2013 r.

W związku z nowelizacją ustawy VAT, podatnicy rozliczający VAT na zasadach ogólnych, są obowiązani do korekty VAT odliczonego, jeżeli faktura nie została opłacona w terminie 150 dni od upływu terminu jej płatności.

W przypadku podatników rozliczających VAT na zasadach ogólnych nie zaszła zmiana w zakresie momentu powstania prawa do odliczenia podatku. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy VAT, prawo do odliczenia VAT powstaje, w większości przypadków, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W 2013 r. wciąż obowiązuje zasada, zgodnie z którą podatnik, który nie odliczył VAT w podstawowym terminie, może tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy VAT).

Od 2013 r. zmieniły się natomiast zasady związane z rozliczeniem tzw. ulgi na złe długi. W konsekwencji, zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

A zatem, w 2013 r. odliczamy VAT na zasadach dotychczasowych. Jednak, jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie 150 dni od daty upływu terminu płatności (dotyczy to zakupu towarów i usług na terytorium kraju), podatnik ma obowiązek dokonać korekty odliczonego VAT. Korekty dokonuje się w bieżącym okresie rozliczeniowym. Inne zasady odliczenia VAT obowiązują małych podatników rozliczających VAT metodą kasową.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 10 i 11 oraz art. 89b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Autor: Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31312 )
Array ( [docId] => 31312 )