O 8 % VAT przesądza klasyfikacja obiektu budowlanego

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-10-2013 r.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych może wystawić fakturę za usługi budowlane z preferencyjną stawką VAT. Do powierzchni użytkowej budynku nieprzekraczającej 300 m przedsiębiorca ma prawo zastosować 8% stawkę VAT, natomiast do pozostałej powierzchni stawkę 23%.

Do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma 8% stawka VAT.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się z kolei budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11, do których należą m.in. budynki:

  • mieszkalne jednorodzinne,

  • dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

  • zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, nie zalicza się do natomiast:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej wskazane limity, stawka 8% VAT ma zastosowanie tylko do części podstawy opodatkowania, odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

O możliwości zastosowania preferencyjnej 8% stawki VAT przesądza klasyfikacja obiektu budowlanego, którego roboty budowlane dotyczą. Nie ma zatem znaczenia to, czy roboty te wykonywane są bezpośrednio przez firmę podpisującą umowę z inwestorem, czy też przez podwykonawcę. Stanowisko takie potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2012 r., ITPP2/443-58/12/AD.

Firmy uprawnione są zatem do zastosowania 8 % stawki VAT odnośnie robót budowlanych wykonywanych w obiekcie budownictwa mieszkaniowego o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2. Natomiast do pozostałej powierzchni przekraczającej ten limit (o ile zajdzie taka sytuacja) zastosować należy podstawową stawkę 23% VAT.

Warto w tym miejscu również zaznaczyć że wciągu najbliższych lat nie można liczyć na obniżkę stawek VAT, a to oznacza, że zostaje 23% i 8% stawka podatku.Stawki VAT do obecnego poziomu podniesiono na trzy lata w ustawie okołobudżetowej dotyczącej budżetu na 2011 rok. Od stycznia 2011 roku do grudnia 2013 roku stawki 22% i 7% zostały podniesione odpowiedniodo 23% i 8%. Zgodnie z tą ustawą stawki VAT w 2014 roku miały wrócić do poziomu z 2010 roku, jeżeli na koniec 2012 roku relacja długu publicznego do PKB nie przekroczy 55%. Już wiadomo, że tak się jednak nie stanie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31488 )
Array ( [docId] => 31488 )

Array ( [docId] => 31488 )