Operacje plastyczne o charakterze kosmetycznym nie są zwolnione z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 11-10-2013 r.

Zwolnieniu z VAT podlegają operacje plastyczne i zabiegi estetyczne, jeśli służą one diagnozowaniu i leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia oraz ochronie, utrzymywaniu i przywracaniu dobrego stanu zdrowia. Zwolnieniem tym nie są jednak objęte zabiegi czy operacje o charakterze kosmetycznym. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 października 2013 roku (I FSK 1548/12).

Podatnik wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej mające na celu poprawę wyglądu oraz zabiegi poprawiające zdrowie fizyczne. Polegają one np. na zmniejszeniu piersi (celem odciążenia kręgosłupa), operacje krzywego nosa (w celu poprawy oddychania). Część zabiegów wykonywana jest w związku z konsultacją pacjenta u lekarza psychiatry lub psychologa.

Operacje mające na celu: przywrócenie normalności, dobre samopoczucie zarówno psychiczne, jak i fizyczne, wywołanie uczucia akceptacji społecznej – jest ewidentną poprawą, profilaktyką, zachowaniem, przywracaniem i ratowaniem zdrowia. Przedsiębiorca spytał fiskusa, czy tego typu usługi mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, wyrażonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Jego zdaniem mogą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2011 roku (IBPP4/443-11/11/AZ) uznał, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Podatnik zaskarżył tą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w wyroku z 8 maja 2012 roku (III SA/Gl 1331/11) oddalił skargę. Firma wniosła, więc skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd jednak skargę oddalił.

Zdaniem NSA w rozpatrywanej sprawie kluczowe znaczenie miała wykładnia art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, który stanowi implementację art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 112. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie zwalniają z VAT następujące transakcje:
  • opiekę szpitalną i medyczną oraz
  • ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub (na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego) przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

W tym kontekście istotny jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2013 roku (C-91/12, PCF Clinic AB). W wyroku tym Trybunał uznał, że pojęcia „opieka medyczna” i „świadczenie opieki medycznej” obejmują czynności polegające na operacjach z zakresu chirurgii plastycznej i zabiegach estetycznych, jeżeli służą diagnozowaniu i leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia oraz ochronie, utrzymywaniu i przywracaniu dobrego stanu zdrowia.

Natomiast samo subiektywne postrzeganie zabiegu estetycznego przez pacjenta nie jest rozstrzygające dla ustalenia, czy zabieg ten wykonywany w celu terapeutycznym. Z kolei okoliczność, że czynności te wykonywane są przez osoby uprawnione do wykonywania zawodów medycznych lub, że cel zabiegu określany jest przez takie osoby ma wpływ na ustalenie, czy świadczenia te mieszczą się w zakresie znaczeniowym pojęć „opieka medyczna” i „świadczenie opieki medycznej”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31485 )
Array ( [docId] => 31485 )

Array ( [docId] => 31485 )