O stawce VAT na montaż szafy wnękowej zdecyduje uchwała NSA

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 23-05-2013 r.

Zdaniem resortu finansów montaż szaf wnękowych podlega opodatkowaniu stawką podstawową. Nie wszyscy eksperci się jednak z tym zgadzają. Z uwagi na niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, sprawę rozstrzygnie uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zdaniem resortu finansów montaż szafy wnękowej (trwałej zabudowy meblowej) jest czynnością związaną z zaopatrywaniem mieszkania w wyposażenie, niebędące jego elementem konstrukcyjnym lub częściami składowymi. W tej kwestii wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 1 grudnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 2067/09). Sąd stwierdził w nim m.in.:, że „(…) Jeśli chodzi o umeblowanie oraz sprzęt AGD i RTV, to z punktu widzenia prawnego są to ruchomości, które mogą być przedmiotem odrębnego obrotu.

Sam fakt wyposażenia nimi budynku (lokalu) mieszkalnego nie może decydować o staniu się jego częściami składowymi. Musiałyby one być na trwałe połączone i to w taki sposób, że nie byłoby możliwe ich odłączenie od rzeczy głównej (mieszkania) bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości, albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego”. Podkreślić należy, że do umeblowania, o którym była mowa w tym wyroku, została również zaliczona zabudowa w postaci szaf typu „Komandor”.

 

Modernizacja, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT czynności, powinna dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przykładowo za zmodernizowanie lokalu mieszkalnego można uznać wymianę starych okien na nowe. Natomiast zabudowa wnękowa nie jest czynnością związaną z elementami konstrukcyjnymi obiektów mieszkalnych. Podnosi jedynie ich funkcjonalność. Należy podkreślić, że podobną funkcjonalność można zapewnić umieszczając w obiekcie zwykłą szafę, czy też zwykłe meble kuchenne nie przymocowane do ściany czy podłogi.

Reasumując, w ocenie ministra finansów montaż szafy wnękowej (trwała zabudowa meblowa) w obiektach budownictwa mieszkaniowego, objętego społecznym programem mieszkaniowym, nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku. Stanowisko to potwierdził również NSA w wyroku z 26 lipca 2012 r. (sygn. akt I FSK 483/12), w którym orzekł, że taka czynność podlega opodatkowaniu stawką 23%.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wojewódzkie sądy administracyjne niejednolicie interpretowały przepisy w tym zakresie. Dlatego też NSA postanowieniem z 31 stycznia 2013 r. (sygn. akt I FSK 306/12) przedstawił to zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA. Ponieważ jednak do czasu udzielenia odpowiedzi na tę interpelację (tj. do 9 maja 2013 r.) sąd nie wyznaczył terminu wydania tego orzeczenia, minister finansów wystąpił do prezesa NSA o przyśpieszenie rozpatrzenia tego zagadnienia.

Rafał Kuciński, prawnik specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:


Tagi: nsa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31382 )
Array ( [docId] => 31382 )