Od 1 kwietnia 2014 roku sprzedaż firmowego auta będzie opodatkowana

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 19-02-2014 r.

Resort finansów przedstawił projekt zmian w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowe przepisy likwidują zwolnienie z VAT dla sprzedaży samochodów osobowych kupionych z częściowym odliczeniem. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 roku.  

Projektowane rozporządzenie związane jest z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o VAT (w zakresie zwolnień od podatku) do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 19 lipca 2012 r. w sprawie o sygn. akt C-16/11 Bawaria Motors. W wyroku tym TSUE uznał, że przepisy dotyczące zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień) są niezgodne z prawem unijnym. Zakwestionowany przepis rozporządzenia ministra finansów z kwietnia 2011 r. odnosi się do dostaw pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało częściowe odliczenie podatku naliczonego.

Polska zobowiązała się do wprowadzenia (w miejsce stosowanego obecnie zwolnienia) rozwiązań, które pełniej realizowałyby zasadę neutralności i powszechności opodatkowania przy sprzedaży pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. Takie regulacje zostały zawarte w uchwalonej przez Sejm 7 lutego 2014 roku ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dodany art. 90b ustawy o VAT).

Przepis ten wprowadza system korekt podatku naliczonego, który stosowany będzie m.in. w sytuacji, gdy podatnik kupił pojazd samochodowy z ograniczonym prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od tego nabycia sprzedaje go z naliczonym podatkiem należnym. Pojazdy samochodowe o wartości początkowej (ustala się ją zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15.000 zł będą podlegały korekcie 12 miesięcznej.

Wprowadzenie systemu korekt wymaga likwidacji stosowanego obecnie zwolnienia od VAT przewidzianego dla dostawy takich pojazdów. Wymaga to objęcia tej czynności opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Przy sprzedaży pojazdu podatnik będzie uprawniony do korekty nieodliczonej przy nabyciu tego pojazdu kwoty podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym terminie, co nowelizacja ustawy o VAT czyli 1 kwietnia 2014 roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33956 )
Array ( [docId] => 33956 )

Array ( [docId] => 33956 )