Od 1 października darowizna żywności dla OPP jest zwolniona z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 07-10-2013 r.

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 października 2013 roku oprócz odpowiedzialności solidarnej i rozliczania transakcji towarami wrażliwymi na zasadzie odwróconego obciążenia, wprowadziła także inne niezmiernie istotne zmiany. Chodzi tu o zwolnienie przedmiotowe dla darowizny towarów spożywczych. Jednym z warunków zastosowania tego zwolnienia jest, aby ich odbiorcą była organizacja pożytku publicznego (OPP).

Dotychczas sprzedawcy towarów spożywczych, którzy przy ich nabyciu odliczali VAT, woleli raczej utylizować posiadane towary po upływie okresu ich przydatności do spożycia, niż przekazywać je w formie darowizny potrzebującym. Postępowanie takie było uzasadnione ekonomicznie. Należy pamiętać, że opodatkowaniu VAT podlegają także niektóre darowizny, jeśli przy nabyciu lub wytworzeniu darowanych towarów darczyńcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

W takim przypadku podstawą opodatkowania jest cena nabycia tych towarów netto, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt ich wytworzenia. Dlatego też przekazanie towarów potrzebującym wiązało się z koniecznością odprowadzenia podatku należnego. Od 1 października 2013 roku przedsiębiorcy ci będą mogli przekazywać tego typu towary bez konieczności ponoszenia ciężaru VAT. A wszystko to za sprawą nowego zwolnienia przedmiotowego, dodanego do art. 43 ustawy o VAT (ust. 1 pkt 16).

 

Zwolnienie to pozwala na przekazanie żywności bez konieczności zapłaty VAT nawet wtedy, gdy przy zakupie tych towarów przedsiębiorca mógł odliczyć VAT. Jednak, aby bezpiecznie przekazać żywność, nie tylko należy zwrócić uwagę, komu jest przekazywana, ale również sprawdzić sposób wykorzystania darowizny. Zwolnienie to ma, bowiem zastosowanie jedynie wtedy, gdy darowizna trafia do organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i zostanie przeznaczona wyłącznie na cele charytatywne. Fakt ten powinien być należycie udokumentowany a darczyńca musi posiadać tą dokumentację (np. umowę).

Należy pamiętać, że zwolnieniem tym objęte są produkty spożywcze z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31483 )
Array ( [docId] => 31483 )