Sprawdź, w jakim miesiącu w PKPiR ująć korektę faktury

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 18-05-2017 r.

Pamiętaj, że nie należy mylić faktury korekty z duplikatem faktury, który jest wystawiany na żądanie kontrahenta i nie wpływa na skutki podatkowe rozliczenia wystawionej wcześniej korekty faktury VAT. Jeżeli podatnik posiada potwierdzenie doręczenia korekty faktury kontrahentowi albo dysponuje dowodami potwierdzającymi próbę doręczenia faktury korekty, to wystawienie duplikatu faktury nie będzie miało znaczenia dla określenia momentu rozliczenia korekty faktury VAT.

Problem: Podatnik otrzymał przelew na konto z tytułu faktury pro formy (zaliczka na zamówienie towaru). W sierpniu 2016 roku i we wrześniu 2016 roku wystawił fakturę zaliczkę, a także we wrześniu 2016 roku wystawił fakturę korygującą do faktury zaliczki z powodu rezygnacji nabywcy z zamówienia. Odbiorca (nabywca) zagubił faktury i podatnik wystawił faktury duplikaty w kwietniu 2017 roku do faktury zaliczkowej i do korekty (nabywca odebrał ww. faktury w kwietniu 2017 roku). W którym miesiącu podatnik powinien ująć w PKPiR fakturę korektę na gruncie PIT i VAT?

 

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: W przedstawionej sytuacji korekta dotyczy uprzednio wystawionej faktury zaliczkowej, która nie stanowi przychodu podatkowego dla celów rozliczenia z podatku dochodowego. Nie należy mylić faktury korekty z duplikatem faktury, który jest wystawiany na żądanie kontrahenta i nie wpływa na skutki podatkowe rozliczenia wystawionej wcześniej korekty faktury VAT. Jeżeli podatnik posiada potwierdzenie doręczenia korekty faktury kontrahentowi albo dysponuje dowodami potwierdzającymi próbę doręczenia faktury korekty, to wystawienie duplikatu faktury nie będzie miało znaczenia dla określenia momentu rozliczenia korekty faktury VAT.

Zasady rozliczania korekty przychodów w PIT

W opisanym problemie korektę przychodu należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, czyli we wrześniu 2016 roku. Korekta dotyczy uprzednio wystawionej faktury zaliczkowej.

W sytuacji tego podatnika ani faktura pierwotna zaliczkowa, ani jej korekta nie powinna być rozliczana dla celów podatku dochodowego.

Rozliczanie korekty przychodu z VAT

Podstawę opodatkowania obniża się o zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Ponadto z posiadanej dokumentacji powinno wynikać, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Korektę przychodu ujmujesz w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiłeś fakturę korygującą. Korekta dotyczy uprzednio wystawionej faktury zaliczkowej.
  • Do przychodów z działalności gospodarczej nie zaliczasz pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

 


Tagi: faktura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40384 )
Array ( [docId] => 40384 )

Array ( [docId] => 40384 )