Odliczenie VAT przy leasingu przez 6 miesięcy

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Piotr Kowalski
Data: 24-03-2014 r.

Jeśli spółka użytkuje samochód na podstawie umowy leasingu, to gdy będzie on wynajmowany przez co najmniej 6 miesięcy, będzie można odliczyć cały podatek naliczony od opłat i rat leasingowych. Odliczenia obowiązują w stosunku do okresu, w którym pojazd jest wynajmowany. Natomiast po tym okresie będą obowiązywały ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego i podatek będzie mógł być odliczony w wysokości 60% kwoty na fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Firma leasingowa postanowiła kupić bądź w leasing samochód, który następnie zamierza oddać w dzierżawę na okres 12 miesięcy. Właśnie najem i dzierżawa aut osobowych oraz furgonetek jest jedną z działalności spółki. Za dzierżawę samochodu osobowego spółka będzie pobierać opłaty i będzie wystawiać faktury za miesięczne okresy z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 23%. Po upływie okresu dzierżawy samochód być może zostanie przeznaczony do własnej działalności spółki.

 

Kwestią do rozstrzygnięcia pozostała sprawa możliwości odliczania VAT w takiej sytuacji. W tej sprawie głos musiał zabrać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Sąd stwierdził, że w przypadku gdy samochód w okresie leasingu zaprzestanie być dzierżawiony bądź wynajmowany, należy powrócić do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty na fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł, licząc łącznie od początku trwania okresu leasingu. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć 6.000 zł.

Źródło:

Wyrok WSA w Rzeszowie z 3 grudnia 2013 r., I SA/Rz 95/13

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34502 )
Array ( [docId] => 34502 )

Array ( [docId] => 34502 )