Z faktur otrzymanych e-mailem można odliczyć VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Magdalena Skalska
Data: 16-03-2014 r.

Otrzymane e-mailem faktury stanowią podstawę do odliczenia VAT na takich samych zasadach jak faktury papierowe, przy czym istnieje obowiązek przechowywania ich w formie elektronicznej. Fakturę można przechowywać w formie wydruku, skanu lub pliku w formacie PDF.

Regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dopuszczają możliwość otrzymywania faktur w formacie PDF, w formie skanu lub faksem. Otrzymane faktury w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, lub wygenerowane w formacie PDF i przesłane e-mailem jako załącznik, nieopatrzone bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym spełniają określone w art. 106m oraz art. 112 ustawy o VAT wymogi, jeśli od momentu wystawienia faktury do końca okresu jej przechowywania będzie zapewniona autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktur.

 

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturach od dostawców, otrzymanych pocztą elektroniczną w zakresie, w jakim towary i usługi udokumentowane tymi fakturami będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z uwzględnieniem przesłanek wyłączających prawo do tego odliczenia (art. 88 ustawy o VAT).

Faktury otrzymywane drogą elektroniczną mogą być drukowane i przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w taki sam sposób jak faktury otrzymywane w formie papierowej. Istotne jest by przechowywane były również w formie elektronicznej, tj. na dysku komputera z podziałem na odpowiednie okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Magdalena Skalska, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34435 )
Array ( [docId] => 34435 )

Array ( [docId] => 34435 )