Podatek można odliczyć po skorygowaniu błędnej faktury

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 09-07-2014 r.

Faktura musi odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, a zatem wskazywać prawidłowo wszystkie jego elementy. Aby spółka, do której wniesiono aportem przedsiębiorstwo, mogła odliczyć VAT z otrzymanych dokumentów, wcześniej musi skorygować nabywcę.

Do spółki, w formie aportu wniesiono przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną. Już po tym zdarzeniu, zaczęły wpływać faktury obejmujące dane przedsiębiorstwa osoby fizycznej, których wcześniej nie rozliczono. Powstał spór dotyczący tego, w którym momencie z tych faktur należy odliczyć VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (I SA/Kr 2096/13) wyjaśnił, że po dniu aportu nabywcą faktycznym staje się spółka, do której został wniesiony aport. W konsekwencji faktury zostały wystawione na podmiot już nieistniejący, ponieważ faktycznym nabywcą jest już spółka.

Faktura z danymi poprzedniego podmiotu (np. spółki przed połączeniem albo osoby fizycznej dokonującej aportu) nie daje prawa do odliczenia VAT. Taki dokument jest wystawiony bowiem na podmiot nieistniejący. Nie ma natomiast przeszkód, aby taką fakturę skorygować przez naniesienie na niej właściwych danych. Zdaniem sądu takiej korekty może dokonać zarówno sprzedawca, jak i nabywca poprzez wystawienie noty korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej od sprzedawcy lub po zaakceptowaniu noty wystawionej przez kupującego odliczenie VAT powinno być już możliwe.

Zdaniem WSA w Krakowie odliczenie VAT jest możliwe dopiero w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło skorygowanie danych na fakturze. Przepisy ustawy o podatku VAT w art. 86 dość jasno określają okres, w którym może nastąpić realizacja prawa od odliczenia VAT i generalnie uzależniają ten moment od otrzymania faktury (a w obecnym brzmieniu ustawy o VAT również od daty powstania obowiązku podatkowego).

Przepisy zawierają również regulacje dotyczące tego, w jakim okresie należy rozpoznać skutki wynikające z wystawienia faktury korygującej. W zgodzie z przepisami byłoby odliczenie VAT w momencie otrzymania faktury pierwotnej lub w jednym z dwóch kolejnych okresów po jej otrzymaniu – z tym zastrzeżeniem, że nieprawidłowe dane z tego dokumentu powinny być poprawione – nie zaś w momencie otrzymania faktury korygującej lub momencie akceptacji noty korygującej.

Z praktycznego punktu widzenia można jednak przyjąć stanowisko przedstawione przez WSA w Krakowie, tym bardziej że może być ono dla niektórych podatników relatywnie łatwiejsze do zastosowania. A to dlatego, że jeżeli nie odliczyli VAT z pierwotnej, nieprawidłowej faktury, to nie muszą się cofać do poprzednich rozliczeń, aby skorzystać z prawa do odliczenia.

Źródło:

Wyrok WSA w Krakowie z 19 lutego 2014 r., I SA/Kr 2096/13

Piotr Litwin, doradca podatkowy, partner w Enodo Advisors

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35310 )
Array ( [docId] => 35310 )