Podatnik odliczy VAT z paragonu uznanego za fakturę uproszczoną

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 05-07-2013 r.

Typowy paragon fiskalny dokumentujący zakup towarów lub usług nie uprawnia podatnika do odliczenia podatku naliczonego w nim ujętego. Jeśli jednak paragon ten będzie można uznać za fakturę – wówczas odliczenie przysługuje.

W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jest nią przede wszystkim podatek naliczony ujęty w otrzymanych fakturach. Podstawowym dokumentem uprawniającym do odliczenia jest, więc faktura. Musi ona stwierdzać w szczególności sprzedaż i jej datę, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Elementy faktur zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie w sprawie faktur). Począwszy od 1 stycznia 2013 r. wymagania formalne dla faktur zostały złagodzone. Obecnie za fakturę uważa się każdy dokument, który zawiera wszystkie wymagane elementy, wymienione w § 5 tego rozporządzenia. Istotnym novum jest możliwość wystawiania tzw. faktur uproszczonych w przypadku, gdy nabywca jest podatnikiem, a kwota należności ogółem (brutto) nie przekracza 450 zł albo 100 euro.

Faktura taka może nie zawierać nazwy i adresu nabywcy oraz szczegółowego określenia ilości towaru, cen i wartości netto pod warunkiem, że posiada dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Faktura uproszczona musi jednak wskazywać NIP nabywcy. Dlatego typowy paragon fiskalny, który NIP-u nabywcy nie zawiera, nie może być traktowany jak faktura uproszczona (ani faktura zwykła) i nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przepisy § 17-18 rozporządzenia w sprawie faktur określają inne dokumenty zrównane z fakturą (po spełnieniu określonych warunków) takie jak np.: bilety jednorazowe na przejazd, dowody zapłaty za przejazd autostradami, itp. Wśród dokumentów tych nie wymieniono jednak paragonów fiskalnych, dokumentujących drobne zakupy, przejazd taxi, itp.

Odliczenie możliwe jest natomiast z paragonu fiskalnego, który posiada wszystkie elementy wymagane dla faktury uproszczonej. Chodzi tu przede wszystkim o dokumenty pochodzącego z kasy rejestrującej, pozwalającej wprowadzić NIP nabywcy, jeśli oczywiście kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31414 )
Array ( [docId] => 31414 )

Array ( [docId] => 31414 )