Podstawa opodatkowania VAT na nowych zasadach 

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 19-02-2014 r.

Ważnym elementem, który ma wpływ na prawidłowe rozliczenie VAT jest poprawnie ustalona podstawa opodatkowania. Jest nią obecnie wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dostawca towarów lub usług otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy.

W zakres podstawy opodatkowania wchodzą też dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług.

Podstawa opodatkowania VAT obejmuje koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia.

Dp podstawy opodatkowania nie wchodzą natomiast udzielone nabywcy upusty i obniżki cen, uwzględnione w momencie sprzedaży.

Co wchodzi do podstawy opodatkowania VAT

Elementy podstawy opodatkowania w 2014 roku
Cała zapłata, jaką otrzymano lub jaka ma być otrzymana za dokonanie czynności
Wchodzą do podstawy opodatkowania Nie wchodzą do podstawy opodatkowania
Dotacje i subwencje wpływające na cenę Wpłaty za niesprecyzowaną czynność
Podatki, cła, opłaty i inne należności podobne z wyjątkiem VAT Wpłaty niebędące ceną – np. kaucje zwrotne
Koszty dodatkowe np: prowizje koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia pobierane przez dostawce lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy Dotacje, subwencje niezwiązane z ceną
Obniżki cen – np. rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty
Opusty lub obniżki uwzględnione w momencie sprzedaży
Zwroty udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, ujmowane przejściowo w prowadzonej ewidencji na potrzeby podatku
Wartość opakowania – w przypadku, gdy podatnik dostarczył towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając za nie kaucję lub określając kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru
Kwoty obniżające ustaloną pierwotnie podstawę opodatkowania
Kwoty opustów i obniżek cen udzielonych po sprzedaży Przed obniżeniem podstawy jest niezbędne posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez kontrahenta. Należy je uzyskać nie później niż przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej przez kontrahenta. W razie braku potwierdzenia korekta in minus możliwa jest za okres uzyskania potwierdzenia
Wartość zwróconych towarów i opakowań
Zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed sprzedażą, jeżeli do niej nie doszło
Wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze
Kwoty podwyższające ustaloną pierwotnie podstawę opodatkowania
Brak zwrotu opakowania zwrotnego w dniu następującym po dniu przewidzianym w umowie, a gdy umowa nie przewidywała terminu zwrotu – 60 dnia od dnia wydania opakowania

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33958 )
Array ( [docId] => 33958 )