Polski oddział brytyjskiej spółki rozlicza VAT w Polsce 

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 12-09-2013 r.

Prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi na terenie Polski, wynajęcie biura i magazynów przesądza o stałości miejsca prowadzenia działalności. Zatem firma będzie miała obowiązek rejestracji do celów VAT, rozliczania podatku od towarów i usług oraz składania deklaracji.  

Spółka, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i tam jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie prowadziła żadnej działalności w Polsce. Nie była też w Polsce zarejestrowana dla celów VAT, natomiast planowała rozpocząć tutaj działalność w zakresie handlu gazem ziemnym. Pojawiły się wątpliwości, czy przedsiębiorstwo będzie miało w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy o VAT oraz w ogóle, jakie będą wiązały się obowiązki w zakresie tego podatku.

 

Zarówno urząd skarbowy, jak też Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdziły, że utworzony w Polsce oddział będzie de facto jej stałym miejscem prowadzenia działalności.

Miejsce prowadzenia działalności może być poza siedzibą podatnika

Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności została zawarta w art. 11 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z 15 marca 2011 r., które jest bezpośrednio stosowane w Polsce. Może być dowolne miejsce, także inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej. Od posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności przez podmioty zagraniczne zależy to, czy powinien on rozliczyć podatek należny od dokonywanej dostawy towarów na terytorium Polski.

Spółka brytyjska, która zamierza otworzyć w Polsce swój oddział zajmujący się obrotem paliwami gazowymi, będzie posiadała w naszym kraju stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem WSA działalność oddziału cechuje się elementem stałości. Oddział utworzony w Polsce do celów działalności gospodarczej, posiada odpowiednie minimum personalne oraz minimum techniczne. Ponadto będzie korzystać z usług innych podmiotów na terytorium Polski, w tym usług dystrybucji oraz usług magazynowania.

O stałości miejsca prowadzenia działalności świadczy również sam fakt, że spółce zostanie udzielona koncesja na obrót paliwami gazowymi, którą udziela się co najmniej na 10 lat. Spółka brytyjska jest więc zobowiązana do rejestracji na potrzeby VAT w Polsce. Będzie też musiała rozliczać się z podatku od wartości dodanej z prowadzonej działalności w Polsce.

Źródło: Wyrok WSA w Warszawie z 24 lipca 2013 r., III SA/Wa 3118/12

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31463 )
Array ( [docId] => 31463 )

Array ( [docId] => 31463 )