Pomyłka nie przekreśla szans na odliczenie VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-03-2016 r.

Podatnik, który po terminie złożył VAT-R ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów sprzed rejestracji. Może to zrobić dopiero po tym, jak skoryguje zgłoszenie rejestracyjne – tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. w interpretacji indywidualnej z 6 października 2015 r. (nr IPTPP2/4512-365/15-4/KK).

W rozpatrywanej sprawie chodziło o przedsiębiorcę, który rozpoczął działalność w marcu 2015 r. W tym czasie kupował towary potrzebne w działalności, wystawiał faktury VAT z naliczonym podatkiem należnym, składał w ustawowym terminie deklaracje VAT-7. W deklaracjach rozliczał podatek należny i naliczony, był bowiem przekonany, że ma status podatnika VAT czynnego. Przez niedopatrzenie nie złożył zgłoszenia VAT-R, zrobił to dopiero w czerwcu.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy mimo złożenia zgłoszenia VAT-R po terminie, może zachować prawo do odliczenia VAT z faktur dotyczących zakupu towarów służących prowadzonej działalności za okresy sprzed złożenia VAT-R.

Możliwość odliczenia VAT tylko dla podatnika

Organ podatkowy przypomniał, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Trzeba złożyć poprawiony VAT-R

Izba skarbowa wskazała, że aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia VAT od zakupów w marcu 2015 r. i kwietniu 2015 r. musi wcześniej złożyć skorygowane zgłoszenie rejestracyjnego VAT-R. W zgłoszeniu tym trzeba podać datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres rozliczeniowy, od którego zachowywał się jak zarejestrowany podatnik VAT.

Komentarz eksperta

Po skorygowaniu zgłoszenia rejestracyjnego w stosunku do wydatków poniesionych przed rejestracją w charakterze podatnika VAT, przedsiębiorca  ma prawo do odliczenia podatku naliczonego za ten okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów i usług (oczywiście nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym przedsiębiorca otrzymał fakturę). W konsekwencji wymaga to skorygowania deklaracji VAT z te okresy.

Sylwia Maliszewska, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38739 )
Array ( [docId] => 38739 )