Przekazanie kwot z funduszu socjalnego bez VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 10-03-2016 r.

Jeśli źródłem świadczeń oferowanych pracownikom jest fundusz socjalny w firmie to będą one neutralne podatkowo w zakresie VAT. Potwierdzają to interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych.

Problem: Czy przekazanie paczki pracownikowi lub innego świadczenia, które zostało w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest opodatkowane VAT?

Rozwiązanie: Tworzenie tego funduszu i administrowanie jego środkami są obowiązkami pracodawcy wynikającymi z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Tym samym nie są one związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, lecz z działalnością socjalną. Ponieważ w takich przypadkach pracodawca nie występuje w charakterze podatnika VAT, jego świadczenia na rzecz pracowników bądź członków ich rodzin (np. w postaci paczek świątecznych) sfinansowanych z ZFŚS nie stanowią czynności opodatkowanych tym podatkiem. W konsekwencji nie nalicza od nich podatku należnego (np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 lipca 2011 r. nr IPPP1-443-668/11-2/AS oraz dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23 maja 2013 r. nr ITPP1/443-207/13/DM). Z drugiej strony przedsiębiorca nie ma w takiej sytuacji prawa do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu ww. świadczeń.

Wyrok sądu administracyjnego

WSA w wyroku z 11 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Lu 917/10 podkreślił, że: brak jest podstaw, aby uznać, że czynności podejmowane przez pracodawcę w warunkach zdeterminowanych przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych są czynnościami podejmowanymi przez niego w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że nie jest on podatnikiem tego podatku.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38712 )
Array ( [docId] => 38712 )