Skutki VAT oclenia eksportowanego towaru przy zastosowaniu niższej wartości

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-01-2016 r.

Eksporterzy spotykają się czasami z sytuacją, kiedy towar zostaje oclony na mniejszą wartość. Powstaje wówczas pytanie, czym to skutkuje to dla podatnika i czy należy to ująć w deklaracji.

Trzeba pamiętać, że jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest eksport towarów. Jest nim dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni) albo przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni), jeżeli wywóz towarów poza terytorium UE jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Obowiązujące przepisy nie przewidują przy tym szczególnego sposobu ustalania podstawy opodatkowania dla eksportu towarów. Podstawą tą jest zatem wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej. Od zasady tej istnieją co prawda pewne wyjątki (np. wynikające z art. 29a ust. 7 ustawy o VAT, który wskazuje jakich kwot nie obejmuje podstawa opodatkowania), lecz żaden z nich nie dotyczy sytuacji, gdy eksportowany towar został oclony przy zastosowaniu niższej wartości od zadeklarowanej. Przepisy VAT nie określają również żadnych innych skutków takiej sytuacji.

A zatem w przedstawionej sytuacji okoliczność, że towar został oclony przy zastosowaniu niższej wartości od deklarowanej, nie ma z punktu widzenia VAT znaczenia. Eksport towarów jest opodatkowany na zasadach ogólnych, a w konsekwencji:

  • Jako podstawę opodatkowania należy przyjąć wszystko, co stanowi zapłatę, którą ma eksporter otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT),
  • Eksport ten na zasadach ogólnych (a więc na zasadach określonych w art. 41 ust. 4-9b i 11 ustawy o VAT) korzysta z opodatkowania stawką 0%.
Tomasz Krywan, doradca podatkowy (nr wpisu 11058)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38391 )
Array ( [docId] => 38391 )

Array ( [docId] => 38391 )