Reklamacja sprzedaży nabitej na kasę wymaga prowadzenia odrębnej ewidencji

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 13-05-2013 r.

Sprzedaż dla osób fizycznych powinna być potwierdzona paragonem fiskalnym. W przypadku uznanej reklamacji sprzedawca może skorygować VAT również bez oryginału paragonu fiskalnego, który wręczył kupującemu.

Z przepisów ustawy o VAT nie wynika wprost, w jaki sposób należy dokumentować zwroty i reklamacje. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się m. in. o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych, uznanych reklamacji. Z przepisu tego wynika jedynie, że o wartość reklamacji można skorygować podstawę opodatkowania wtedy, gdy jest ona prawnie dopuszczalna i należycie udokumentowana.

 

Sposób udokumentowania reklamacji nie został określony w przepisach. Organy podatkowe wydały szereg interpretacji indywidualnych, z których wynika, że korekta podstawy opodatkowania w związku z uznaną reklamacją, może być dokonana również wtedy, gdy podatnik nie posiada oryginału paragonu fiskalnego. Jako przykład wskazać można interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r. (nr ILPP2/443-799/11-2/EN).

Należy zwrócić uwagę na obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Nakładają one na podatników obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji uznanych reklamacji i zwrotów towarów. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 6 tego rozporządzenia, ewidencja taka powinna zawierać dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży.

W kontekście tych przepisów powstaje wątpliwość, co należy traktować jako „dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży”, tj. czy może nim być wyłącznie paragon fiskalny, czy w razie jego zagubienia można posłużyć się innymi dowodami. Niestety, na razie brak jest oficjalnych wyjaśnień ministra finansów w tym zakresie. Trzeba, więc przyjąć, że dokumentem takim może być paragon fiskalny, względnie umowa.

Na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r., skorygowanie sprzedaży w związku z uznaniem reklamacji, bez posiadania dokumentu dokonania sprzedaży, będzie się niestety wiązać z ryzykiem podatkowym.

Co prawda, przepisy ustawy o VAT nie wymagają od podatnika posiadania oryginału paragonu fiskalnego w celu obniżenia podstawy opodatkowania, jednak nowe regulacje dotyczące zasad ewidencjonowania na kasie fiskalnej, ustanawiają wymóg prowadzenia odrębnej ewidencji reklamacji, która powinna zawierać m.in. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży.

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31373 )
Array ( [docId] => 31373 )