Transakcje pomiędzy unijnymi podatnikami VAT. Jak je opodatkujesz?

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 25-08-2017 r.

Jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Problem: Właściciel firmy (podmiot A) jest polskim unijnym czynnym podatnikiem VAT. Kupuje i sprzedaje towary, gdzie kontrahentami są podmioty krajowe i zagraniczne. Podatnik zastanawia się nad transakcją, w której każdy z podmiotów jest unijnym podatnikiem VAT. Załóżmy, że on, jako podmiot A, kupi towar od podmiotu polskiego B i sprzeda do niemieckiego klienta N, który następnie sprzeda ten towar swojemu holenderskiemu klientowi H. Towar będzie wysyłany bezpośrednio z Polski (od podmiotu B) do Holandii (do podmiotu H). Transport organizuje niemiecki podmiot N. Czy w takiej transakcji u polskiego podmiotu A wystąpi WDT do podmiotu niemieckiego N, a sprzedaż towaru przez podmiot B do podmiotu A powinna być opodatkowana stawką 23% VAT w Polsce?

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Dla właściciela tej firmy transakcja będzie miała charakter transakcji krajowej i powinna być opodatkowana w Polsce według stawki VAT obowiązującej w Polsce.

Dla zaistnienia dostawy łańcuchowej konieczne jest łączne zaistnienie następujących przesłanek:

1.W transakcji musi uczestniczyć kilka podmiotów (czyli więcej niż dwa).

2. Musi ona dotyczyć tego samego towaru.

3.Towar musi zostać wydany końcowemu nabywcy bezpośrednio przez pierwszego w kolejności uczestnika transakcji.

Wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w okolicznościach danej sprawy. Zatem w transakcji będzie uczestniczyło kilka podmiotów, będzie ona dotyczyła tego samego towaru (towar w czasie transportu nie będzie podlegał przerobowi i trafi do końcowego nabywcy w takim samym stanie, w jakim zostanie wysłany przez pierwszy podmiot, czyli przez dostawcę). Ponadto towar zostanie wydany przez pierwszy podmiot (dostawcę) bezpośrednio ostatniemu podmiotowi (końcowemu nabywcy), tak więc towar będzie przedmiotem tylko jednej wysyłki, która rozpocznie się u dostawcy, a zakończy u końcowego nabywcy.

W przedstawionej sytuacji transakcją ruchomą byłaby transakcja zawarta pomiędzy firmą niemiecką i firmą holenderską. Pozostałe transakcje będą miały charakter transakcji nieruchomych i będą opodatkowane w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów (gdy poprzedza wysyłkę) oraz w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów (gdy transport następuje po wysyłce). Kontrahent z Niemiec będzie musiał zarejestrować się dla celów tej transakcji w miejscu rozpoczęcia dostawy, czyli w Polsce. Po drugiej stronie transakcji unijnej wystąpi natomiast podmiot holenderski.


WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Jeżeli prowadzisz podobną transakcję, dla Ciebie ta transakcja będzie miała charakter transakcji krajowej.
  • Musisz ją opodatkować według stawki VAT obowiązującej w Polsce.
  • Zapamiętaj, że jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.
  • W przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią, miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40630 )
Array ( [docId] => 40630 )

Array ( [docId] => 40630 )