Transakcje pomiędzy unijnymi podatnikami VAT. Jak je opodatkujesz?

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 25-08-2017 r.

Jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Problem: Właściciel firmy (podmiot A) jest polskim unijnym czynnym podatnikiem VAT. Kupuje i sprzedaje towary, gdzie kontrahentami są podmioty krajowe i zagraniczne. Podatnik zastanawia się nad transakcją, w której każdy z podmiotów jest unijnym podatnikiem VAT. Załóżmy, że on, jako podmiot A, kupi towar od podmiotu polskiego B i sprzeda do niemieckiego klienta N, który następnie sprzeda ten towar swojemu holenderskiemu klientowi H. Towar będzie wysyłany bezpośrednio z Polski (od podmiotu B) do Holandii (do podmiotu H). Transport organizuje niemiecki podmiot N. Czy w takiej transakcji u polskiego podmiotu A wystąpi WDT do podmiotu niemieckiego N, a sprzedaż towaru przez podmiot B do podmiotu A powinna być opodatkowana stawką 23% VAT w Polsce?

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Dla właściciela tej firmy transakcja będzie miała charakter transakcji krajowej i powinna być opodatkowana w Polsce według stawki VAT obowiązującej w Polsce.

Dla zaistnienia dostawy łańcuchowej konieczne jest łączne zaistnienie następujących przesłanek:

2. Musi ona dotyczyć tego samego towaru.

3.Towar musi zostać wydany końcowemu nabywcy bezpośrednio przez pierwszego w kolejności uczestnika transakcji.

W przedstawionej sytuacji transakcją ruchomą byłaby transakcja zawarta pomiędzy firmą niemiecką i firmą holenderską. Pozostałe transakcje będą miały charakter transakcji nieruchomych i będą opodatkowane w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów (gdy poprzedza wysyłkę) oraz w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów (gdy transport następuje po wysyłce). Kontrahent z Niemiec będzie musiał zarejestrować się dla celów tej transakcji w miejscu rozpoczęcia dostawy, czyli w Polsce. Po drugiej stronie transakcji unijnej wystąpi natomiast podmiot holenderski.


WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Jeżeli prowadzisz podobną transakcję, dla Ciebie ta transakcja będzie miała charakter transakcji krajowej.
  • Musisz ją opodatkować według stawki VAT obowiązującej w Polsce.
  • Zapamiętaj, że jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.
  • W przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią, miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40630 )
Array ( [docId] => 40630 )

Array ( [docId] => 40630 )