Unijną dostawę można potwierdzić różnymi dowodami

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-03-2016 r.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów może skorzystać z 0% stawki VAT po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE. To wnioski z wyroku NSA w sprawie o sygn. akt I FSK 545/14.

Producent artykułów rolnych z Polski w wykonaniu umowy komisu w poszczególnych latach dokonywał dostaw towarów z kraju do UE, skąd podlegały one procedurze eksportu poza wspólnotę. Wydając towary przenosił prawo do rozporządzania nimi jak właściciel na odbiorcę. Procedurą eksportu zajmowało się przedstawicielstwo komisanta na terenie innego niż Polska kraju UE. Producent otrzymywał od komisanta zaliczki na poczet ceny ze sprzedaży produktów, na co wystawiane były faktury z podaniem numeru VAT UE kraju dostawy. Po sprzedaży towarów dokonywano ostatecznego rozliczenia z producentem wynikającego z uiszczonych zaliczek oraz ceną uzyskaną ze sprzedaży.

Do zastosowania stawki 0% konieczne jest posiadanie właściwej dokumentacji

Organy kontroli skarbowej twierdziły, że dostawy towarów mają charakter eksportu pośredniego, lecz producent nie spełnia przesłanek do zastosowania stawki VAT 0%, gdyż podatnik co prawda uprawdopodobnił fakt dokonania eksportu towarów poza UE, jednak termin, w którym została zastosowana stawka 0% nie został prawidłowo ustalony. Producent nie posiadał dokumentów celnych potwierdzających rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju w dacie składania deklaracji podatkowej (a nie mógł ich mieć, gdyż dostarczał towary do przedstawiciela komisanta na teren Unii, a on dopiero organizował wywóz poza UE).

Organ podatkowy jednocześnie uznał, że wywóz towarów przez producenta nie stanowił wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Stanowisko to potwierdził w pierwszym wyroku wojewódzki sąd administracyjny.

Sądy zajmują sprzeczne stanowiska

Dokumenty pozwalały na ustalenie ilości, rodzaju oraz dat dostaw towarów, co potwierdzają zestawienia sporządzone przez organ podatkowy pierwszej instancji. W sprawach już na etapie postępowań przed organami podatkowymi przedstawiono:

  • kopie dokumentów CMR,
  • faktury,
  • kopie not do każdego CMR zawierające numerację kodów kreskowych,
  • kopie dowodów wysyłki towarów,
  • rozliczenia poszczególnych sezonów,
  • kopie wpłat,
  • deklaracje eksportowe oraz dokumenty RECEIPT.

Przedstawiona została także korespondencja handlowa między podatnikiem, komisantem oraz jego przedstawicielem.

Komentarz eksperta

Natomiast w myśl art. 42 z ust. 3 ustawy o VAT ww. dowodami są wymienione szczegółowo w tym przepisie dokumenty. W przypadku, gdy dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towaru do nabywcy znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego – dowodami tymi mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Joanna Korytkowska, radca prawny, partner zarządzający z kancelarii radców prawnych Kawczyński,  Korytkowska, Partyka

Tagi: vat 0%

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38742 )
Array ( [docId] => 38742 )

Array ( [docId] => 38742 )