Jak numerować faktury

Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 03-09-2012 r.

Numer kolejny faktury jest jednym z jej obowiązkowych elementów, które zostały określone w przepisach o podatku od towarów i usług. Upewnij się, czy istotna jest metoda numeracji faktur. Co mówią przepisy na ten temat?

Numer kolejny faktury jest obowiązkowy

Chociaż od 2011 roku faktura nie musi już zawierać oznaczeń „Oryginał” i „Kopia”, jednak numer kolejny faktury nadal jest jednym z jej obowiązkowych elementów. Przepisy nie wskazują natomiast obowiązującego podatników sposobu numeracji faktur, co daje podatnikom pewną swobodę w tym zakresie.

Liczy się konsekwencja

Numeracja faktur może obejmować miesiące, kwartały, lata, a nawet całość działalności podatnika, pod warunkiem że stosuje się ją konsekwentnie. Ważne jest jednak to, aby faktury były numerowane po kolei. Żadna z faktur nie może też być oznaczona tym samym numerem, co faktura już wystawiona.

Warto ułatwić sobie pracę

Najlepsza metoda numerowania faktur to taka, która jest wygodna dla tego, kto wystawia fakturę. Ważne jest, aby podatnik uniknął błędów i nie „pogubił się” w numeracji. Jeśli podatnik wystawia niewiele faktur, może stosować numerację roczną (np. FV/1/12). Jeżeli jednak wystawianych faktur jest wiele, warto je numerować od nowa w każdym miesiącu (np. FV 1/09/12)

Oczywiście możliwe są dalsze indywidualne rozwiązania. Na przykład rok 2012 można oznaczyć jako „2012” lub „12”, a miesiąc wrzesień, jako „09” lub „9”.

Nie ma również znaczenia, od której strony zaczniemy numerację – od roku, czy od numeru faktury.

Różne czynności i klienci

Dla ułatwienia podatnicy mogą również stosować odrębną numerację zarówno dla różnych czynności, jak i dla różnych kontrahentów. Takie rozwiązanie jest zgodne z prawem unijnym i wynika z przepisów dyrektywy VAT.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31637 )
Array ( [docId] => 31637 )