Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 21-04-2016 r.

Ustawodawca przewidział prawo podatnika do wcześniejszego zwrotu VAT. Niestety wcześniejszy zwrot nie zawsze jest korzystny dla firmy.

Dlaczego i kiedy można domagać się przyspieszonego zwrotu VAT?

Ustawa o VAT przewiduje 3 terminy na dokonanie zwrotu VAT, a mianowicie termin:

  • podstawowy 60-dniowy;
  • wydłużony 180-dniowy (mający zastosowanie wyłącznie do zwrotu VAT w przypadku braku czynności opodatkowanych);
  • skrócony 25-dniowy (dla zwrotu w terminie podstawowym) oraz skrócony 60-dniowy (dla wydłużonego terminu zwrotu).

Warunki przyspieszenia terminu zwrotu VAT

Skrócenie podstawowego 60-dniowego terminu zwrotu do 25 dni możliwe jest na podstawie wniosku podatnika złożonego wraz z deklaracją VAT za dany okres rozliczeniowy (w przypadku złożenia takiego wniosku w deklaracji VAT- 7/VAT-7K należy wypełnić pozycję 52 i kwadrat pierwszy w pozycji 62, zaś w przypadku deklaracji VAT-7D – pozycję 58 i kwadrat pierwszy w pozycji 68). Do wniosku tego nie trzeba dołączać znaków opłaty skarbowej. Aby skrócenie terminu zwrotu było możliwe, kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej muszą wynikać z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone;
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celnego, które zostały przez podatnika zapłacone;
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT , wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest jej nabywca – jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Jeżeli podatnik zamierza wystąpić o zwrot VAT w przyspieszonym terminie, a posiada niezapłacone faktury otrzymane w tym okresie rozliczeniowym – nie powinien wykazywać ich w deklaracji VAT za ten okres rozliczeniowy, w którym występuje o przyspieszony zwrot. Może to zrobić natomiast w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, na co zezwala art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Dzięki temu prostemu zabiegowi możliwe będzie spełnienie warunku umożliwiającego przyspieszenie zwrotu VAT.

Kiedy opłaca się przyspieszyć zwrot VAT

Podstawowy 60-dniowy termin zwrotu można przyspieszyć do 25 dni. W niektórych sytuacjach może to być dla podatnika bardzo korzystne rozwiązanie, chociaż wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Wykorzystanie tego wariantu jest uzasadnione wówczas, gdy firma:

  • dokonuje w przeważającej części sprzedaży opodatkowanej 0% stawką VAT (np. eksport towarów czy WDT) i wykazuje niskie kwoty VAT należnego, a jednocześnie w związku z tymi czynnościami nabywa w kraju towary i usługi opodatkowane w większości stawką podstawową. W tym przypadku najpewniej występuje u niego nadwyżka VAT naliczonego nad należnym w każdym okresie rozliczeniowym;

  • zakupił w danym okresie rozliczeniowym środki trwałe o dużej wartości lub ponosi w dłuższym okresie nakłady inwestycyjne, a osiągane przychody są niewielkie. W tej sytuacji kwota VAT naliczonego nie ma szans na szybkie zrekompensowanie podatku należnego;

  • nie ma zaległości podatkowych oraz nie zamierza nadwyżki VAT przeznaczyć na bieżące lub przyszłe zobowiązania.

Jeżeli natomiast u podatnika nie występuje żadna z powyższych okoliczności, to powinien rozważyć w każdej sytuacji, czy o zwrot wystąpić, czy też może korzystniejszym wariantem będzie przeniesienie tej nadwyżki do następnych okresów rozliczeniowych. Analizę taką należy przeprowadzić w każdym okresie rozliczeniowym. Trzeba przy niej uwzględnić nie tylko to, w jakim terminie podatnik otrzyma zwrot, ale również charakter prowadzonej działalności oraz to, jak będą kształtowały się jego sprzedaż i zakupy w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Zapłata w naturze a prawo do skrócenia zwrotu VAT

Skrócenie terminu zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT jest możliwe również wówczas, gdy należność regulowana jest w naturze.

W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, przysługuje mu zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.


Tagi: zwrot vat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39008 )
Array ( [docId] => 39008 )

Array ( [docId] => 39008 )