Zmiany w VAT od 1 września 2019 r.

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 03-04-2019 r.

Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje modyfikację przepisów o wykazie podatników VAT. Sprawdź szczegóły.

Dodany od 13 stycznia 2018 r. art. 96b ustawy o VAT przewiduje prowadzenie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazy dwóch kategorii podmiotów. Wykazy te nie obejmują jednak większości podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (zob. tabelę).

Wskazany projekt zmienia to poprzez połączenie wskazanych wykazów w jeden, który zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.  

Wykazy prowadzone przez  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Obecny stan prawny

Stan prawny po zmianach

Dwa wykazy, tj.:

1)     wykaz podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT,

2)     podmioty, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Jeden wykaz, tj. wykaz podmiotów:

1)     w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2)     zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Nowy wykaz będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę (zob. projektowany art. 96b ust. 8 ustawy o VAT).

Dane podmiotów, które będzie zawierać nowy wykaz

Rodzaj informacji

Uwagi

firma (nazwa) lub imię i nazwisko

-

numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby

podatku, jeżeli taki numer został przyznany

-

numer identyfikacyjny REGON, jeżeli ten numer został nadany

-

numer PESEL, jeżeli podmiot posiada

w zakresie podatników

wyrejestrowanych lub którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany

 

adres siedziby

w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną

adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności

w odniesieniu do osoby fizycznej

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania

podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL

tylko w zakresie podatników wyrejestrowanych lub którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji

imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji

podatkowej lub numery PESEL

tylko w zakresie podatników wyrejestrowanych lub

którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji

imię i nazwisko lub firmę

(nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL

tylko w zakresie podatników wyrejestrowanych lub którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji

daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

-

podstawa prawna rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

-

numery rachunków rozliczeniowych w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo bankowe lub imiennych rachunków

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem,

otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą –

wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym

-

Polecamy w Portalu FK:

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr druku nie został jeszcze nadany)

 

 

 

 

Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40991 )
Array ( [docId] => 40991 )