Zwolnienie z VAT dla usług kształcenia zawodowego niezgodne z prawem UE

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 07-10-2013 r.

Aby uznać usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego wykonywane przez prywatne podmioty za zwolnione od VAT, należy ocenić, czy cele usługodawców są uznane za podobne do celów podmiotów prawa publicznego prowadzących takie kształcenie. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 września 2013 r. (I FSK 1145/12).

Stowarzyszenie będące instytucją rynku pracy, wpisane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy, wystąpiło o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawie stosowania prawidłowej stawki VAT dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego trenerów.

Organ podatkowy nie miał wątpliwości, że świadczone przez stowarzyszenie usługi są usługami kształcenia zawodowego. Uznał jednak, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie reguluje procedur kształcenia zawodowego a w konsekwencji, wykonywanie tych usług nie podlega zwolnieniu od VAT. Z taką argumentacją nie zgodził się sąd pierwszej instancji. Fiskus wniósł, więc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Została ona jednak oddalona.

Zdaniem NSA przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT w sposób niewłaściwy implementuje do polskiego porządku prawnego normę art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zdaniem sądu przywołany przepis Dyrektywy pozwala państwom członkowskim na podmiotowe określenie zwolnienia usług kształcenia zawodowego. Zwalnia on wymienione w nim usługi łącznie ze świadczeniem usług ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego. Natomiast w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy o VAT zwolnienie uzależniono od uregulowania kwestii kształcenia w odrębnych przepisach.

W konsekwencji zawężono, więc zwolnienie dotyczące kształcenia w oparciu o kryteria nieprzewidziane w Dyrektywie 112. Zdaniem NSA, ponieważ art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT jest niezgodny z Dyrektywą 112, to w konsekwencji nie ma zastosowania w rozpatrywanej sprawie. Jak podkreślił sąd, właściwa implementacja art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 112 powinna polegać na uzależnieniu zwolnienia usług kształcenia od świadczenia takich usług przez podmioty, których cele są uznane przez państwo członkowskie za podobne do celów podmiotów prawa publicznego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31482 )
Array ( [docId] => 31482 )

Array ( [docId] => 31482 )